Welcome to S.D.M. Co., Ltd., We are Geospatial Solution Provider

คำถามที่พบบ่อยสำหรับกล้องสำรวจ

เป็น Error "แจ้งเตือนว่ากล้องไม่ได้ระดับ" ที่ไม่สามารถแสดงค่ามุมได้ เพราะระบบชดเชยของกล้องทำงาน
เกิดการผิดพลาดของเครื่องวัดระยะภายในตัวกล้อง ต้องนำกล้องมาปรับคลื่นของเครื่องวัดระยะในห้อง Lab
ระบบจานองศาภายในกล้องมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปทำให้ระบบจานองศาไม่ทำงาน ต้องนำกล้องมาตรวจเช็คในห้อง Lab
สำหรับกล้องที่สามารถวัดระยะโดย Reflectoress ได้นั้นต้องเลือกรูปแบบการวัดให้ถูกต้อง ในกรณีนี้เป็นการเลือกรูปแบบการตรวจวัดผิด
ให้ทำการตรวจเช็ค port ของ USB ในคอมพิวเตอร์ก่อนว่าอยู่ port ใด
ให้ทำการตรวจสอบสายโหลดว่า Driver รองรับกับ Windows 8 หรือไม่ ถ้าไม่รองรับต้องเปลี่ยนสายให้รองรับกับระบบปฏิบัติการ Windows 8
เกิดจาก Firmware ของกล้องเป็น Version เก่า ให้ทำการส่งกล้องเข้า Lab เพื่อ Update Version
ไฟล์ที่สามารถนำเข้ากล้องได้ต้องเป็นไฟล์ .SDR ให้ทำการแปลงไฟล์เป็น SDR โดยใช้โปรแกรม Prolink
โปรแกรม Prolink ต้องติดตั้งก่อนห้ามเปิดจาก FOLDER ที่ไปกับกล้องจะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้

คำถามที่พบบ่อยสำหรับกล้องสแกนเนอร์สามมิติและซอฟต์แวร์

ข้อมูล Point Cloud คือกลุ่มของข้อมูลจุดพิกัด 3มิติจำนวนมาก ซึ่งเก็บข้อมูลทางกายภาพของวัตถุหรือสิ่งต่างๆเป็นค่าพิกัด X, Y, Z เพื่อสร้างแบบจำลอง 3มิติ
โปรแกรม PointSense สามารถนำเข้าข้อมูล Point Cloud นามสกุล Riegl RiScanPro-Projects (RSP), Leica (PTZ, PTS, PTX), ASCII, LAS, E57, Zoller&Fröhlich (ZFS, ZFPRJ), Topcon (CL3, CLR) Leica (PTG) and Faro (FLS, FWS)
โปรแกรม PointSense สามารถติดตั้งใช้งานบนโปรแกรม AutoCAD, AutoCAD Plant3D, AutoCAD MEP, AutoCAD map, AutoCAD Civil 3D และ Architecture ได้ครับ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://download.faro-3d-software.com/english/documents/TechnicalInfos/Diverse/Compatibilitylist.pdf)
โปรแกรม PointSense V.17 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สามารถติดตั้งใช้งานบนโปรแกรมตระกลู AutoCAD ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2013 ถึง 2017 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://download.faro-3d-software.com/english/documents/TechnicalInfos/Diverse/Compatibilitylist.pdf)
งานสร้างโมเดล 3มิติของระบบท่อและโครงสร้างต่างๆ ภายในโรงงานต้องใช้โปรแกรม PointSense Plant ซึ่งจะมีเครื่องมือสำหรับขึ้นโมเดลท่อและโครงสร้างต่างๆ จากข้อมูลPoint Cloud ได้โดยตรงแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยผู้ใช้คลิกไกด์แนวท่อแล้วโปรแกรมจะทำการตรวจจับข้อมูล Point Cloud แล้วเลือกท่อหรือโครงสร้างจากCatalogs ที่มีขนาดตรงกับข้อมูล Point Cloud ให้ ซึ่งโปรแกรมจะมีCatalogs มาตรฐานของระบบท่อและโครงสร้างเหล็กต่างๆ มาให้
ฟังก์ชั่นTank Analysis ในโปรแกรม PointSense Plant เป็นเครื่องมือสำหรับงานคำนวณหาปริมาตรความจุของถัง โดยใช้ข้อมูลPoint Cloud ซึ่งสามารถคำนวณหาปริมาตรความจุแบ่งเป็นส่วนๆตามระยะที่กำหนด และใช้ในการตรวจสอบการยืดหดและความเรียบของโครงสร้างผนังของถัง
ทั้งสองโปรแกรมสามารถสร้าง Floor Plan ได้เหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่ PointSense Building จะติดตั้งบนโปรแกรม AutoCAD ซึ่งจะเหมาะสำหรับงานเขียนแบบแปลน 2มิติ ส่วน PointSense for Revit จะติดตั้งบนโปรแกรม Autodesk Revit สำหรับสร้างแบบจำลองอาคาร 3 มิติ ซึ่งสามารถแสดงผลเป็นแบบแปลน 2มิติได้ จึงขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าตอนนี้ใช้โปรแกรมAutodesk ตัวไหนอยู่ ถ้าพึ่งเริ่มต้นใช้งานและยังไม่มีโปรแกรมใดเลยและต้องการเขียน Floor Plan 2มิติอย่างเดียวแนะนำเป็น PointSense Building ติดตั้งบนโปรแกรม AutoCAD ก็พอ ซึ่งจะช่วยประหยัดงบได้พอสมควร
สามารถเข้าไปในเวปไซท์ http://us.faro3dsoftware.com/CAD/Products/PointSense/index.php เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม PointSense ที่ต้องการใช้งานมาติดตั้งในเครื่อง จากนั้นลงทะเบียนเพื่อขอLicense ทดลองใช้งานได้ 15วัน
Faro Laser Scanner Focus 3D คือเครื่องสแกนวัตถุ 3มิติ เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลรายละเอียดของวัตถุต่างๆเป็นข้อมูลดิจิตอลในรูปแบบของจุดพิกัด X, Y, Z จำนวนมาก ที่มีขนาด รูปร่างและสีสันเหมือนกับต้นแบบจริง
โดยมีหลักการทำงานคือตัวเครื่อง Faro Laser Scanner จะกราดยิงแสงเลเซอร์ออกจากตัวเครื่องไปตกกระทบวัตถุต่างๆ ที่อยู่โดยรอบรัศมีการสแกน แล้วรอเลเซอร์สะท้อนจากวัตถุกลับมายังเครื่องสแกนเนอร์ แล้วทำการวัดระยะเวลาที่แสงเลเซอร์เดินทาง เพื่อคำนวณระยะทางระหว่างตำแหน่งจุดตัวกล้องถึงวัตถุ หรือที่เรียกว่า LIDAR (Laser Detection and Ranging) และเก็บค่ามุมราบและมุมดิ่งที่หมุนระหว่างการสแกน เพื่อนำค่าที่ได้ไปประมวลผลร่วมกับระยะทางระหว่างจุดตั้งกล้องกับวัตถุ ได้เป็นค่าพิกัด X,Y,Z จำนวนมาก เรียกว่าข้อมูล Point Clouds
เครื่องFaro Laser Scanner Focus 3D รุ่น Focus 3D X130 กับ Focus 3D X330 จะมีคุณสมบัติโดยรวมเหมือนกันเกือบทุกประการ จะมีข้อแตกต่างกันเฉพาะรัศมีการกสแกนที่แตกต่างกันเท่านั้น คือ
1. เครื่อง Focus 3D รุ่น Focus 3D X130 ตัวเครื่องเป็นสีเทา มีรัศมีการสแกนสูงสุด 130เมตร เหมาะสำหรับงานสแกนภายในและภายนอกอาคาร ที่วัตถุที่ต้องการสแกนมีระยะห่างระหว่างจุดตั้งกล้องไปยังวัตถุไม่เกิน 130 เมตร เช่นงานสแกนอาคารทั่วไป หรืออาคารที่สูงไม่เกิน 40 ชั้น เป็นต้น
2. เครื่อง Focus 3D X330 ตัวเครื่องเป็นสีฟ้า มีรัศมีการสแกนสูงสุด 330เมตร เหมาะสำหรับงานสแกนภายในและภายนอกอาคาร ที่วัตถุที่ต้องการสแกนมีระยะห่างระหว่างจุดตั้งกล้องไปยังวัตถุไม่เกิน 330 เมตร เช่นงานสแกนอาคารทั่วไป หรืออาคารที่สูงเกิน 40 ชั้น งานสแกนเหมือง เขื่อน หรือสะพานขนาดใหญ่เป็นต้น
เมื่อต้องเลือกซื้อเครื่อง 3D Laser Scanner มาใช้งานสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมีดังนี้
1. ความถูกต้องของข้อมูลที่สแกนได้ : ค่าAccuracy ยิ่งน้อยยิ่งดีแสดงว่ามีความถูกแม่นยำสูง ซึ่งเครื่อง3D Laser Scanner ที่มีอยู่จะมีค่าความถูกต้องตั้งแต่ 2 mm ไปจนถึงมากกว่า10 mm ควรเลือกตามวัตถุประสงค์ของงาน งานสแกนท่อและโครงสร้างต่างๆภายในโรงงานเพื่อสร้างแบบ 3มิติ จะต้องใช้เครื่องสแกนเนอร์ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง ขณะที่งานสแกนเพื่อหาปริมาตรหรืองานทำแผนที่Topo ค่าความคลาดเคลื่อนระดับเซ้นติเมตรอยุ่ในเกณฑ์ที่สามารถรับได้
2. รัศมีที่สแกนได้ไกลสุดเท่าไหร่ : ค่ายิ่งเยอะยิ่งสแกนได้ไกล แต่ต้องคำนึงถึงราคาที่เพิ่มขึ้นด้วยเพราะบางทีเราอาจจะไม่เคยได้ใช้สแกนวัตถุที่ระยะไกลๆเลย
3. มุมสแกนทั้งแนวราบและแนวดิ่ง : ควรเลือกเครื่องสแกนเนอร์ที่มีมุมสแกนแนวราบ 360 องศา และมุมสแกนในแนวดิ่ง มากว่า290 องศาขึ้นไป เพื่อให้สามารถสแกนเก็บข้อมูลวัตถุต่างๆได้โดยรอบทิศทางในการสแกนเพียงครั้งเดียว
4. อัตราการสแกนสูงสุดต่อวินาที : คือจำนวนจุดที่สแกนได้ต่อวินาที ตัวเลขยิ่งเยอะยิ่งสามารถเก็บรายละเอียดของวัตถุต่างๆที่ต้องการสแกนได้อย่างละเอียดเหมือนจริง
5. ขนาดและน้ำหนักของตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่ : ควรเลือกตัวเครื่องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดและมีน้ำหนักเบา เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการทำงาน การสแกนในพื้นที่จำกัด
6. มีกล้องถ่ายภาพ : ควรเลือกเครื่องสแกนเนอร์ที่มีกล้องถ่ายภาพแบบติดตั้งภายในตัวเครื่องเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน ลดปัญหาเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์
7. ราคา : โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาแล้วเทียบกับราคาตัวเครื่อง เพื่อให้ได้เครื่องที่มีประสิทธิภาพดีและคุ่มค่าที่สุด
ข้อมูลPoint Clouds ที่ได้จากเครื่อง Faro Laser Scanner Focus 3D เมื่อสแกนเสร็จแล้วจะนำเข้าสู่โปรแกรมFaro Scene เพื่อประมวลผลเอาข้อมูลแต่ล่ะสแกนมาต่อเข้าด้วยกัน (Registration) Filter ข้อมูลและใส่สีให้ได้ข้อมูลPoint Clouds ที่มีสีเหมือนจริงจากนั้นจะทำการส่งออกไปยังนามสกุลต่างๆซึ่งสามารถใช้เปิดใช้งานในโปรแกรมมากว่า 50โปรแกรมเช่น
- General CAD: AutoCAD, Microstation, Rhino
- Plant construction: AVEVA PDMS, Intergraph PDS, AutoCAD Plant 3D, Microstation, Rhino, Faro PointSense Plant, LFM
- Architecture: AutoCAD Architecture, REVIT Architecture , Archicad
- Civil engineering/surveying: AutoCAD Civil 3D, PolyWorks Surveyor, Carlson, Microsurvey Point Cloud CAD
- Heritage: 3D Reconstructor ,Faro PointSense Heritage
- Quality control: Geomagic Qualify, PolyWorks Inspector, Rapidform XOV
- Forensics: AutoCAD, SCENE Forensics, Microsurvey MapScenes ,Faro CADZone ,Faro ARAS
- Reverse engineering: Geomagic DirectX, PolyWorks Modeler, Rapidform XOR
- Tunneling: RR Tunnel, Amberg TMS , 12D
- Visualization: Pointools
แสงเลเซอร์ที่ใช้ในเครื่อง Faro Laser Scanner Focus 3D เป็นชนิดClass 1 มีความปลอดภัยในระดับสูงสุด ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตาและผิวหนัง ต่อผู้ปฏิบัติงานและบุคคลอื่นๆที่อยู่โดยรอบรัศมีการสแกน
มีข้อควรระมัดระวังในการใช้งานและการบำรุงรักษาดังนี้
- ควรเก็บเครื่องสแกนเนอร์ในที่ๆมีอุณหภูมิปกติไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไปหรือมีความชื้นสูง
- เมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องแยกเก็บในช่องสำหรับเก็บแบตเตอรี่
- เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานๆ ควรชาร์จแบตเตอรี่ไว้ครึ่งหนึ่งของความจุและควรหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอ และนำเครื่องสแกนเนอร์มาสแกนบ้างเป็นครั้งคราว
- ควรทำความสะอาดตัวเครื่องสแกนเนอร์ทุกครั้งหลังจากใช้งาน โดยเฉพาะหลังจากใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือมีฝุ่นละอองจำนวนมาก โดยใช้ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มาพร้อมกับตัวเครื่องในการทำความสะอาดอย่างระมัดระวัง
- การชาร์จแบตเตอรี่ไม่ควรชาร์จในที่ๆมีอุณหภูมิสูงเกินไป
- ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานในพื้นที่ดังนี้ มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีความชื้นสูง หรือมีอุณหภูมิสูงเกิน 40 องศาและใกล้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงเป็นต้น
- ควรมีการอัพเดทFirmware อย่างสม่ำเสมอเมื่อมีเวอร์ชั่นใหม่ออกมา เพื่อให้เครื่องสแกนเนอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เมื่อมีการใช้งานครบ 1ปี ควรติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อส่งเครื่องเข้าศูนย์เพื่อตรวจสอบสภาพเครื่องประจำปีและcalibrate เพื่อความมั่นใจว่าตัวเครื่องสแกนเนอร์สามารถทำงานได้ตามปกติ ถูกต้องตามมาตรฐานของโรงงาน