Welcome to S.D.M. Co., Ltd., We are Geospatial Solution Provider

บริการ รับสำรวจพื้นที่

บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด เรามีบริการรับสำรวจพื้นที่ ภูมิประเทศ เพื่อใช้ในงานด้านต่างๆ แบบครบวงจร ด้วยเครื่องมือทันสมัยและให้ค่าความถูกต้องสูง ทั้ง SOKKIA และ LEICA รองรับการส่งข้อมูลทั้งในรูปแบบ 2D และ 3D เพื่อตอบโจทย์การทำงานครบวงจร พร้อมบริการหลังการขายให้คำปรึกษาหลังจากส่งมอบงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจโดยตรง และด้วยประสบการณ์ในวงการสำรวจมานานกว่า 43 ปี เราเข้าใจว่าคุณต้องการอะไร

Survey Service

บริการ ที่เราช่วยคุณได้

• งานสำรวจ จัดทำหมุดวงรอบ (traverse)
• งานสำรวจ วงรอบสำหรับงานสำรวจ (traverse)
• งานสำรวจ จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ในงานสำรวจ (Control Point)
• งานสำรวจ จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่เพื่อใช้ในงานบินถ่ายภาพทางอากาศ (Ground Control Point)
• งานสำรวจ ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS เพื่อจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic MAP)
• งานสำรวจ ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS เพื่อจัดทำแผนที่เส้นชั้นความสูง (Contour MAP)
• งานสำรวจ ด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) เพื่อจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic MAP)
• งานสำรวจ ด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) เพื่อจัดทำแผนที่เส้นชั้นความสูง (Contour MAP)
• งานสำรวจเพื่อหาปริมาณกักเก็บน้ำ (Volume Calculation)
• งานสำรวจเพื่อคำนวณหาปริมาณดินตัด-ดินถม (Cut-Fill Calculation)
• งานสำรวจเส้นทางหรือ ถนน เพื่อการออกแบบ (Topography Road)
• งานสำรวจ เพื่อการออกแบบในงานก่อสร้าง (Topography for Design of Construction)
• งาน สำรวจแนวขวางและแนวตัดถนน (Profile & Cross section)
• งานสำรวจตรวจเช็คเนื้อที่ (Area Calculation)
• งานสำรวจหาค่าระดับ (Leveling)
• งานสำรวจเพื่อวางหรือกำหนด ตำแหน่งเสาเข็ม (Lay Out)
• งานสำรวจเพื่อการตรวจเช็ค ขนาดของวัตถุ (Dimensions Control)
• งานสำรวจเพื่อการติดตั้ง เครื่องจักร (Installation)
• งานสำรวจเพื่อกำหนดพิกัดเพื่อใช้อ้างอิงในงาน Scanner (Control Survey)
• งานสำรวจ จัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ UAV(Unmanned Aerial Vehicle) / Drone
• งานสำรวจ แบบทีมรายวัน - รายเดือน (Contractor survey team)
• งานออกแบบและจัดทำแผนที่รายละเอียด (Design for Topography MAP)
• งานออกแบบและคำนวณปริมาณดิน (Design for Volume Calculation)
• งานออกแบบถนน โค้งราบ โค้งดิ่ง (Route Design)

Hotline : 081 514 8151 ขอใบเสนอราคา

Our Profile

ตัวอย่าง งานที่ผ่านมา

เราเลือกใช้เครื่องมือคุณภาพในการทำงานสำรวจและครบถ้วนถามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานมาตรฐาน

อาทิเช่น กล้องระดับ ที่ให้ค่าความถูกต้องสูงสุด กล้องประมวลผลรวม Total Station ทั้งแบบ Manual และ Robotic แบรนด์ที่ได้รับความนิยมได้รับการยอมรับว่าน่าเชื่อถือที่สุด ทั้ง SOKKIA และ LEICA นอกจากนี้เรายังใช้เครื่องมือสำรวจ GNSS ที่มีระบบที่รองรับช่องสัญญาณได้มาก เพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่คุณจะได้รับ

บริการหลังการขายเป็นอีกปัจจัยที่เราให้ความสำคัญ เราพร้อมให้คำปรึกษาหลังจากส่งมอบงานเพื่อให้งานหรือโปรเจคของคุณสำเร็จและผ่านไปด้วยดี ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในงานด้านสำรวจโดยตรง จบสายงานด้านสำรวจโดยตรง เพื่อความรู้ที่ครอบคลุมและรู้จริงในทุกงานสำรวจที่ทางบริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัดให้บริการ