Welcome to S.D.M. Co., Ltd., We are Geospatial Solution Provider

ศูนย์ซ่อมคาลิเบรทกล้องสำรวจ มาตรฐาน ISO9001

บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด เราเป็นศูนย์ซ่อม และ คาลิเบรทกล้องสำรวจ

บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก SOKKIA ให้เป็นผู้ให้บริการซ่อมและบำรุงรักษากล้องสำรวจ และ ผู้ให้บริการหลังการขายทั้งในส่วนของ SOKKIA และ Leica Geosystems อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เรามีห้อง LAB สำหรับให้บริการตรวจสอบปรับแก้กล้องมาตรฐานเดียวกับโรงงานผู้ผลิต รวมถึงบุคคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต กล้องทุกตัวที่ผ่านการบำรุงรักษาจาก Service Center จะได้รับใบ Certificate รังรองอายุ 6 เดือน พร้อมกับการรับประกันการให้บริการตลอดอายุใบรับรอง

Service Center

ทำไม? ต้องใช้บริการจากเรา

- ศูนย์ซ่อมได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 และได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต
- นำเข้าอะไหล่แท้จากประเทศญี่ปุ่น และมีระบบ Stock อะไหล่ที่ได้มาตรฐาน
- มีห้อง LAB ที่ได้รับรองตรวจสอบมาตรฐาน การควบคุม ฝุ่น กลิ่น และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีกระทบกับการทำงานของกล้อง
- ขั้นตอนการซ่อมเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล
- มีบริการ "คาริเบรท รอรับได้"
- บริการรับส่งกล้องฟรีในเขตกรุงเทพปริมณฑล
- มีบริการทำสัญญากล้องทั้งโครงการเพื่อให้มาซึ่งราคาที่ลูกค้า พึงพอใจ พร้อมทั้งการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลนำกล้องเข้ามารับบริการ
- เรามี Hotline รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อรองรับทุกช่องทางการติดต่อจากลูกค้า
- บุคลากรของบริษัทได้รับการอบรมจากผู้ผลิตโดยตรงตามมาตรฐานระดับสากลพร้อมมีใบ Certify
- การปฏิบัติงานของบริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด เป็นไปตามมาตรฐานการรับรอง ISO9001 - มีมาตรการการป้องกัน Covid-19 ในกระบวนการปฏิบัติงาน

Service Center

ศูนย์บริการซ่อม มาตรฐาน ISO

SDM Service Center ศูนย์บริการซ่อมและบำรุงรักษากล้องสำรวจ ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 และได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั้งจากทาง SOKKIA ให้เป็นผู้ให้บริการซ่อม และ บำรุงรักษากล้องสำรวจในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

เรามี LAB สำหรับให้บริการตรวจสอบ ปรับแก้กล้องมาตรฐานเดียวกับโรงงานผู้ผลิต รวมถึงบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต และมีใบ Certificated รับรอง

มั่นใจในคุณภาพการซ่อมและอะไหล่แท้จากผู้ผลิต พร้อมการออกใบ Certificated ให้แก่กล้องที่ผ่านการซ่อมจากศูนย์ซ่อม SDM Service Center

Hotline : 081 514 8151 แจ้งคาลิเบรทกล้องออนไลน์

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

แบบฟอร์มส่งซ่อม คาลิเบรทกล้องสำรวจ

HAVE A QUESTION?

ทำไม ต้องใช้บริการจาก SDM Service Center

การคาลิเบรท (Calibrate) กล้องสำรวจคืออะไร?
คือการนำกล้องสำรวจมาทำการตรวจสอบ ปรับแก้ ตรวจเช็คสภาพให้มีสภาพร้อมสำหรับการใช้งาน
เพราะกล้องสำรวจเป็นเครื่องมือที่ต้องการความถูกต้องและแม่นยำสูง ดังนั้น เมื่อมีการใช้งานไปในระยะเวลานาน ย่อมมีความเสื่อมสภาพของ เกลียว น๊อต สกรูต่าง ๆ จึงต้องมีการตรวจสอบ ปรับแก้ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความถูกต้องและแม่นยำของเครื่องมือสำรวจ
- ในสภาพการใช้งานปกติ ควรมีการคาลิเบรท (Calibrate) ตามคำแนะนำของโรงงานผู้ผลิตคือ ทุก 6 เดือน
- ตรวจสอบเมื่อมีข้อผิดพลาดของกล้องหรือปัจจัยเสี่ยงระหว่างการใช้งาน เช่น ตก, กระแทก ฯลฯ
- กล้องไม่ได้มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน
จัดส่งกล้องของท่านให้ศูนย์ซ่อมที่ได้รับรองและแต่งตั้งจากผู้ผลิต เพื่อทำการคาลิเบรทด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและจากช่างผู้ชำนาญงาน
ศูนย์คาลิเบรทกล้องสำรวจ SDM Service Center รองรับการคาลิเบรท กล้องระดับ กล้องวัดมุม กล้องประมวลผลรวม (Total Station) ทุกยี่ห้อ
1. เพียงโทรเข้าเบอร์ 02 582 3509 หรือ 081 514 8151
2. แจ้งอาการเบื้องต้น และข้อมูลกล้อง เช่นประเภท, รุ่น, S/N
3. เจ้าหน้าที่จะทำการประสานงานจัดส่งใบเสนอราคาและนัดวันเข้าไปรับกล้องเข้ามายังศูนย์บริการ
4. ชำระค่าบริการ และรอรับกล้องที่จะได้รับคืนจากศูนย์ซ่อม
ค่าบริการซ่อมในแต่ละการจะมีค่าอะไหล่หรือค่าบริการไม่เท่ากัน เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่จะรับกล้องเข้ามาตรวจสอบก่อน แล้วจึงแจ้งเสนอราคา
กรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ ทางศูนย์ซ่อมไม่คิดค่าบริการในการตรวจสอบ
รับประกันการซ่อมนาน 6 เดือน
สำหรับการคาลิเบรทมีการออกใบ Certificated ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อายุนาน 6 เดือนเช่นกัน
ใบรับรองเครื่องมือ Certificated ที่ออกโดยศูนย์ซ่อม SDM Service Center ไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี)