โปรแกรมสำหรับงานสำรวจ SOFTWARE FOR SURVEY

12D

เป็นโปรแกรมสำหรับงานสำรวจ งานโยธา และงานออกแบบ รองรับการใช้งานร่วมกับข้อมูล Pointcloud คำสั่งการใช้งานง่ายและรองรับการใช้งานได้หลากหลายคำสั่ง

Read more

Leica Infinity

โปรแกรมสำหรับประมวลผลข้อมูลจาก GPS เพื่อนำไปใช้ในงานด้านการออกแบบ งานก่อสร้าง มีคำสั่งรองรับการใช้งานมากมายตามความต้องการของผู้ใช้

Read more

Pix4D

โปรแกรมสำหรับ Photogrammetry ชั้นนำสำหรับการทำแผนที่จากโดรนแบบมืออาชีพ ประมวลรวดเร็ว ข้อมูลแม่นยำ ใช้งานง่าย

Read more

MAGNET Office

โปรแกรมประมวลผลข้อมูลจากกล้องสำรวจและจีพีเอส สามารถรองรับการใช้นามสกุลที่หลากหลาย มีคำสั่งสำหรับการใช้งานด้านก่อสร้าง ออกแบบ และอื่น ๆ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

Read more

Leica Captivate

โปรแกรมควบคุมการทำงานกล้อง Total Station และ GPS ยี่ห้อ Leica มีคำสั่งรองรับการใช้งานหลากหลาย ใช้งานง่าย สามารถเพิ่มเติมคำสั่งได้ตามความต้องการ

Read more

MAGNET Field

โปรแกรมควบคุมการทำงานกล้อง Total Station และ GPS แบรนด์ SOKKIA ง่ายต่อการใช้งาน รองรับคำสั่งสำหรับงานสำรวจและการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

Read more

Optial Survey

เครื่องมือสำหรับช่างสำรวจ คุณภาพสูงพร้อมตอบโจทย์ทุกการทำงานของคุณ

Reality Capture

เครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์ FARO ความละเอียดสูงระยะการสแกนตั้งแต่ 70 - 350 เมตร

GNSS

เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม GNSS เทคโนโลยีการหาค่าพิกัดผ่านเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมตอบโจทย์งานสำรวจได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Software

โปรแกรมสำหรับงานสำรวจและบริหารจัดการข้อมูล Pointcloud