Software for SURVEY

โปรแกรม ออกแบบในงานสำรวจ

Software for SURVEY
12D

เป็นโปรแกรมสำหรับงานสำรวจ งานโยธา และงานออกแบบ รองรับการใช้งานร่วมกับข้อมูล Pointcloud คำสั่งการใช้งานง่ายและรองรับการใช้งานได้หลากหลายคำสั่ง

Software for SURVEY
Leica Infinity

โปรแกรมสำหรับประมวลผลข้อมูลจาก GPS เพื่อนำไปใช้ในงานด้านการออกแบบ งานก่อสร้าง มีคำสั่งรองรับการใช้งานมากมายตามความต้องการของผู้ใช้

Software for SURVEY
MAGNET Office

โปรแกรมประมวลผลข้อมูลจากกล้องสำรวจและจีพีเอส สามารถรองรับการใช้นามสกุลที่หลากหลาย มีคำสั่งสำหรับการใช้งานด้านก่อสร้าง ออกแบบ และอื่น ๆ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

Software for SURVEY

โปรแกรม ควบคุมเครื่องมือสำรวจ

Software Field Control
Leica Captivate

โปรแกรมควบคุมการทำงานกล้อง Total Station และ GPS ยี่ห้อ Leica มีคำสั่งรองรับการใช้งานหลากหลาย ใช้งานง่าย สามารถเพิ่มเติมคำสั่งได้ตามความต้องการ

Software Field Control
MAGNET Field

โปรแกรมควบคุมการทำงานกล้อง Total Station และ GPS แบรนด์ SOKKIA ง่ายต่อการใช้งาน รองรับคำสั่งสำหรับงานสำรวจและการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

Software for manage Point Cloud

โปรแกรม บริหารจัดการข้อมูล Point Cloud

Point Cloud Software
FARO WebShare

FARO WebShare เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแชร์ข้อมูลสแกน ให้ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงและใช้งานข้อมูลร่วมกันได้ ผ่านเว็บเบราเซอร์ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการใช้งาน

Point Cloud Software
FARO® SCENE

SCENE software : โปรแกรมประมวลผลและRegister ข้อมูลสแกนจากเครืองสแกนเนอร์ยี่ห้อFaro รุ่น Focus ที่ทรงประสิทธิภาพ รองรับการประมวลผลข้อมูลสแกนไม่จำกัดจำนวน ด้วยระบบประมวลผลแบบอัตโนมัติ สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่ายสามารถส่งออกข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ

Point Cloud Software
SCENE WebShare

SCENE software : โปรแกรมประมวลผลและRegister ข้อมูลสแกนจากเครืองสแกนเนอร์ยี่ห้อFaro รุ่น Focus ที่ทรงประสิทธิภาพ รองรับการประมวลผลข้อมูลสแกนไม่จำกัดจำนวน ด้วยระบบประมวลผลแบบอัตโนมัติ สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่ายสามารถส่งออกข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ

Point Cloud Software
FARO® AS-BUILT™ Modeler

เป็นโปรแกรมสำหรับขึ้นโมเดลอาคาร 3 มิติ จากข้อมูล point cloud อย่างง่ายดาย และสามารถส่งออกรูปแบบไฟล์ข้อมูลของ AutoCAD ได้อย่างรวดเร็ว

Point Cloud Software
FARO® AS-BUILT™

โปรแกรมบริหารข้อมูล Point cloud สำหรับงานออกแบบ Architech , Engineering ใช้งานง่าย รวดเร็ว เป็น Plug-in ร่วมกับ AutoCAD ได้

Point Cloud Software
LFM SOFTWARE

โปรแกรมบริหารข้อมูล Point cloud สำหรับงานออกแบบ ปรับปรุง Plant / Engineering รองรับข้อมูลสแกนจำนวนมาก และมีขนาดใหญ่

Point Cloud Software
BUILD-IT

โปรแกรมบริหารข้อมูล Point cloud สำหรับงานตรวจสอบการก่อสร้างและการตรวจสอบโครงสร้าง คำสั่งใช้งานง่าย รองรับข้อมูล Point Cloud จากเลเซอร์สแกนเนอร์

Point Cloud Software
FARO Zone 3D

โปรแกรมบริหารข้อมูล Point cloud เหมาะสำหรับมืออาชีพ ในการบังคับการใช้ กฎหมายการสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ การให้บริการด้านอัคคีภัย การรักษาความปลอดภัย การประกันภัยและการป้องกันอัคคีภัย

Point Cloud Software
GEXCEL

โปรแกรมบริหารข้อมูล Point cloud สำหรับงานตรวจสอบ ออกแบบ และอื่น ๆ

Point Cloud Software
CLEAREDGE

โปรแกรมบริหารข้อมูล Point cloud เหมาะสำหรับงานออกแบบ ใช้งานง่าย มี Plugin ใช้งานร่วมกับ AutoCad ได้

Point Cloud Software
FARO RevEng

โปรแกรมบริหารข้อมูล Point cloud ตัวช่วยที่จะให้คุณสแกนวัตถุและเปลี่ยนเป็น Meash Object ได้ทันที