Welcome to S.D.M. Co., Ltd., We are Geospatial Solution Provider

Service

SCP Package บริการคาริเบทกล้องสำรวจแบบรายปี

คุณคาริเบทกล้องสำรวจบ่อยแค่ไหน และ เมื่อไหร่ที่ต้องคาริเบทกล้องสำรวจ

กล้องสำรวจของคุณ ไม่ว่าจะเป็น กล้องระดับ, กล้องวัดมุม หรือกล้องประมวลผลรวม Total Station ควรได้รับการดูแลรักษา หรือ นำไปสอบเทียบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ และคุณจะรู้อย่างไรว่า เมื่อไหร่ที่ควรมีการนำกล้องสำรวจเข้ารับทำการสอบเทียบหรือ คาริเบท
1. กล้องสำรวจควรได้รับการคาริเบท อย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือ ปีละ 2 ครั้ง ตามคำแนะนำของโรงงานผู้ผลิต
2. กล้องำสรวจที่ไม่ได้ใช้ หรือถูกเก็บรักษาเป็นเวลานาน เมื่อต้องนำมาใช้งาน ควรได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบ หรือคาริเบท ก่อนการใช้งานทุกครั้ง
3. เมื่อกล้องสำรวจของคุณได้รับความกระทบสะเทือน อาทิเช่น การทำกล่องกล้องร่วง หรือ กล้องกระแทก เป็นต้น
4. เมื่อกล้องสำรวจของคุณมี ERROR ระหว่างการใช้งาน และไม่สามารถแก้ไขได้ ควรส่งให้ผู้เชียวชาญทำการตรวจสอบ

Hotline : 081 514 8151 แชทสอบถามเพิ่มเติม LINE

Service

SCP Package เหมาะสมกับใคร

SCP Package เป็นบริการคาริเบทกล้องสำรวจแบบรายปี ให้คุณ สามารถส่งกล้องมาคารเบท ได้ไม่จำนวนครั้งภายใน 1 ปี

เหมาะสำหรับ

1. ลูกค้าที่มีการนำส่งกล้องคาริเบทเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. ลูกค้าที่มีกล้องสำรวจที่มีการเปลี่ยนมือผู้ใช้งานอยู่บ่อยครั้ง หรือต้องนำไปใช้ในไซต์งานที่ต่างกัน
3. ลูกค้าที่มีกล้องสำรวจอยู่ในครอบครองจำนวนมาก และต้องส่งคาริเบทเป็นประจำ
4. ลูกค้าที่มีการควบคุมระบบกล้องด้วยระบบ ISO
5. ลูกค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

Hotline : 081 514 8151 แชทสอบถามเพิ่มเติม LINE

Service

SCP Package มีบริการอะไรบ้าง

SCP Package เป็นบริการสุดคุ้ม ที่ให้คุณได้รับบริการเพิ่มมากมายในราคาที่ประหยัดสูงสุด 20%

บริการที่คุณจะได้รับ

1. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งกล้องเข้ารับการคาริเบทสูงสุดถึง 20%
2. บริการคาริเบทกล้องสำรวจ (ฟรี) ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 1 ปี
3. รับประกันการคาริเบทตลอดอายุแพ็คเกจ
4. ใบ Calibration Certificate อายุ 1 ปี ตามอายุแพ็คเกจ
5. บริการ Onsite Service ไม่จำกัดจำนวครั้งภายใน 1 ปี เพื่อตรวจเช็คสภาพกล้องหน้างานพื้นฐาน 10 รายการ
6. บริการ Workshop Training ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ที่ SDM Training Center เพื่ออบรมการใช้งานกล้องสำรวจของคุณ ทั้งกับทีมงานเดิม หรือ ทีมงานใหม่ที่เข้ามารับงานแต่ยังไม่เข้าใจวิธีการทำงานของกล้อง แบบฟรี ๆภายในระยะเวลาแพ็คเกจ
7. บริการ Onsite Express ฉับไวภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเข้าตรวจสอบปัญหาหน้างาน (ภายในเขตกรุงเทพปริมณฑล) เพื่อให้คุณได้รับบริการแก้ไขได้ทันถ่วงที
8. บริการรับส่งกล้องฟรี ตลอดอายุแพ็คเกจ ทั่วประเทศ
9. คูปองส่วนลดมูลค่ากว่า 2,000 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดและคูปองเงินสด สำหรับใช้บริการกับกล้องตัวอื่นนอกเหนือแพ็คเกจ หรือ ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า

Hotline : 081 514 8151 แชทสอบถามเพิ่มเติม LINE

รายการสินค้า

SCP Package

บริการ SCP Package

กล้องระดับ 1 ตัว

บริการคาริเบทกล้องระดับ รายปี แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมบริการเสริมและส่วนลด

สอบถามราคาผ่าน LINE
บริการ SCP Package

กล้องวัดมุม 1 ตัว

บริการคาริเบทกล้องวัดมุม รายปี แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมบริการเสริมและส่วนลด

สอบถามราคาผ่าน LINE
บริการ SCP Package

กล้องประมวลผลรวม 1 ตัว

บริการคาริเบทกล้องประมวลผลรวม Total Station รายปี แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมบริการเสริมและส่วนลด

สอบถามราคาผ่าน LINE