โปรแกรม SOKKIA Link

โปรมแกรมสำหรับการเชื่อมต่อ เพื่อนำข้อมูล เข้าและออก ระหว่างคอมพิวเตอร์และกล้อง SOKKIA ทุกรุ่น รองรับการส่งผ่านข้อมูลทาง USB และสายโหลด

ขั้นตอนการดำเนินการแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้
กรณีกล้องรุ่นใหม่ (IM-Series, CX-Series) มีช่องเสียบสาย USB

1. ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม SOKKIA LINK เพื่อทำการติดตั้ง ช่องทางการดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่
2. ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วทำการเชื่อต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ และเริ่มใช้งานตามความต้องการ

กรณีเป็นกล้องรุ่นเก่า (ใช้สายโหลด DOC27 ในการเชื่อมต่อ)

1. ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม SOKKIA LINK เพื่อทำการติดตั้ง ช่องทางการดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่
2. ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์สายโหลด โดยสามารถทำการดาวน์โหลดได้โดยการ คลิ๊กที่นี่
3. ทำการเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ผ่านสายโหลด และเริ่มใช้งานตามความต้องการ

  • โปรแกรม SOKKIA Link
  • Driver สายโหลด
  • ลงทะเบียนขอคู่มือการใช้งาน SOKKIA Link