เลเซอร์สแกนเนอร์ 3 มิติ

FARO Focus Premium

3D Laser Scanner ระยะสแกน 150 M. และ 350 M.

Read more

FARO Freestyle 2

บันทึกข้อมูลที่ละเอียดสำคัญในรูปแบบ 3 มิติ ระยะการสแกน 0.4 - 5 ม.

Read more

FARO ScanPlan

บันทึกข้อมูลแผนผัง 2 มิติขณะเดิน แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์

Read more

HERON

ระบบทำแผนที่ 3มิติแบบเคลื่อนที่สำหรับพื้นที่ในร่มและกลางแจ้ง

Read more

FARO Swift

Lightweight and Mobile 17.5kg

Read more

FARO Focus M70

3D Laser Scanner ระยะสแกน 0.6 - 70 เมตร Ranging Error@25m. +3 mm

Read more

Optial Survey

เครื่องมือสำหรับช่างสำรวจ คุณภาพสูงพร้อมตอบโจทย์ทุกการทำงานของคุณ

Reality Capture

เครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์ FARO ความละเอียดสูงระยะการสแกนตั้งแต่ 70 - 350 เมตร

GNSS

เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม GNSS เทคโนโลยีการหาค่าพิกัดผ่านเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมตอบโจทย์งานสำรวจได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Software

โปรแกรมสำหรับงานสำรวจและบริหารจัดการข้อมูล Pointcloud