การประยุกต์การใช้งานเครื่องมือสำรวจให้เหมาะกับรูปแบบการทำงานของคุณ

Reality Capture

การประยุกต์ข้อมูล Pointcloud ที่ได้จากเครื่อง 3D Laser Scanner มาปรับใช้ได้อย่างหลากหลายใน Application

Survey & Engineering

เราสามารถใช้งานสำรวจเพื่อทำงานในหน้างานได้อย่างหลากหลายโดยแนะนำเครื่องมือที่เหมาะสมและกระบวนการที่เหมาะสม

Monitoring Systems

Deformation monitoring simplified. Measurand designs and manufactures

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม