Consumer Drone

โดรนที่เน้นการถ่ายภาพเพื่อนำมาใช้ในการทำภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งใช้รูปแบบการบินแบบ Manual ซึ่งสามารถเพิ่มเติมในส่วนของการทำ GCP ควบคู่ไปด้วยเพื่อความถูกต้องของข้อมูลการบิน

MAVIC 3

DJI Mavic 3 มาพร้อมกับกล้อง 4/3 CMOS Hasselblad มีระบบการตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบทิศทาง ระยะเวลาการบินสูงสุด 46 นาที และระยะการส่งสัญญาณสูงสุด 15 กม.

MAVIC 3 Pro

กล้องเทเลคู่ | กล้อง Hasselblad 4/3 CMOS | ภาพยนตร์เท่านั้น กล้อง Tri-Camera รองรับ Apple ProRes | เวลาบินสูงสุด 43 นาที | การตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบทิศทาง | การส่งสัญญาณวิดีโอ HD 15 กม

MAVIC Air 3

กล้องหลักคู่เทเลปานกลางและมุมกว้าง | เวลาบินสูงสุด 46 นาที | การตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบทิศทาง | ภาพถ่าย 48MP กล้องคู่ | วิดีโอ HDR 4K/60fps แบบกล้องคู่ | O4 การส่งสัญญาณวิดีโอ HD

Mini 4 Pro

ต่ำกว่า 249 ก. | 4K/60fps HDR การถ่ายภาพแนวตั้ง | การตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบทิศทาง | อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้น | การส่งสัญญาณวิดีโอ FHD 20 กม.

Enterprise Drone / Lidar Drone

โดรนสำหรับทำแผนที่ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงมาพร้อมระบบ RTK Module ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Base Station เพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลได้ โดยมี sensors ที่ให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่ต้องการ เช่น กล้องตรวจจับความร้อน (Thermal Camera) , กล้องถ่ายภาพสี RGB, กล้องถ่ายภาพหลายช่วงคลื่น (Multispectral Camera) , Lidar sensor ซึ่งมีรุ่นโดรนให้เลือกดังนี้

Mavic 3E (RGB Sensor)

โดรนสำหรับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโดยเฉพาะ กล้องซูม 56 เท่า และโมดูล RTK เพื่อความแม่นยำระดับเซนติเมตร

Mavic 3T (Thermal Senser)

โดรนสำหรับตรวจจับความร้อน เช่น แผงโซล่าเซล,ปล่องไฟ,ถังปฏิกรณ์

Mavic 3M (Multispectral Sensor)

โดรนที่มาพร้อมกล้องถ่ายภาพหลายช่วงคลื่น นำไปใช้งานเกษตรกรรม เพื่อดูค่าดัชนีพืชพรรณ

Matrice 350 RTK

เป็นโดรนที่สามารถติดตั้งกล้องได้หลากหลาย สามารถแบกน้ำหนักได้ประมาณ 9 กิโลกรัม (Takeoff weight) สามารถติดตั้งกล้องได้ทุก sensors ทั้งกล้อง RGB, Thermal , Multispectral , Lidar

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม