เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม สำหรับงานสำรวจ

Leica GS18R, Leica Zeno Tab 2 & Leica OpenWorks Software

รูปแบบการทำงาน Staic, Kinemetic, RTK, DGPS, Network RTK เป็นได้ทั้ง BASE Station และ ROVER

Read more

Leica GS18i

ตัวเครื่องมีกล้องสำหรับถ่ายภาพ สำหรับ เทคโนโลยี Visual Positioning เป็นได้ทั้ง BASE Station และ ROVER

Read more

Leica GS18T

เทคโนโลยี TILT COMPENSATION ป้องกันการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็ก เป็นได้ทั้ง BASE Station และ ROVER

Read more

Leica GS07

รูปแบบการทำงาน Staic, Kinemetic, RTK, DGPS, Network RTK เหมาะสำหรับใช้เป็น ROVER สำหรับทำงานสำรวจ

Read more

Leica GS10

รูปแบบการทำงาน Staic, Kinemetic, RTK, DGPS, Network RTK เป็นได้ทั้ง BASE Station และ ROVER แต่ต้องใช้งานร่วมกับจานรับสัญญาณ

Read more

Leica GS25

รูปแบบการทำงาน Staic, Kinemetic, RTK, DGPS, Network RTK เป็นได้ทั้ง BASE Station และ ROVER แต่ต้องใช้งานร่วมกับจานรับสัญญาณ

Read more

Leica GR30

เป็น Reference Serverใช้งานร่วมกับจานรับสัญญาณ Antenna

Read more

Leica AR10

เป็น Reference Serverใช้งานร่วมกับจานรับสัญญาณ Antenna

Read more

Optial Survey

เครื่องมือสำหรับช่างสำรวจ คุณภาพสูงพร้อมตอบโจทย์ทุกการทำงานของคุณ

Reality Capture

เครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์ FARO ความละเอียดสูงระยะการสแกนตั้งแต่ 70 - 350 เมตร

GNSS

เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม GNSS เทคโนโลยีการหาค่าพิกัดผ่านเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมตอบโจทย์งานสำรวจได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Software

โปรแกรมสำหรับงานสำรวจและบริหารจัดการข้อมูล Pointcloud