Welcome to S.D.M. Co., Ltd., We are Geospatial Solution Provider

SmartLink คือการให้บริการค่าปรับแก้ของ GNSS จากดาวเทียม โดยใช้หลักการ PPP*

หลักการของ Leica Geosystems GNSS technology คือการทำงานของ RTKplus และ SmartLink – PPP Solution, ซึ่งจะช่วยในการทำงาน RTK แบบปกติ

หากมีการใช้งาน GNSS Rover รุ่นที่มี self-learning GNSS sensor (GS16, GS18T) ก็จะสามารถเลือกสัญญาณที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานได้เองด้วย

*PPP Solution: Precise Point Positioning: จะมีประโยชน์เพื่อใช้งาน Leica GNSS rover ที่ไม่มีสัญญาณค่าปรับแก้โครงข่ายใดๆ และ ไม่มีสัญญาณมือถือ

โครงสร้างการทำงานของระบบ RTK GNSS ในบางครั้งจะประสบปัญหาในการทำงาน เนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น ไม่มีสถานีฐานอยู่ใกล้ๆ ไม่มี สัญญาณปรับแก้ให้บริการในบริเวณที่ทำงาน หรือ ไม่มีสัญญาณ GNS หรือ สัญญาณวิทยุ ซึ่งในกรณีนี้ เทคโนโลยี PPP จะเข้ามาช่วย และในกรณีของ Leica Geosystems เราจะเรียกว่า การให้บริการ Smartlink และ Smartfill

What is SmartLink?

SmartLink คือการให้บริการรายปี ของค่าสัญญาณปรับแก้ GNSS จากดาวเทียม ซึ่งจะได้รับ 2 ฟีเจอร์ดังนี้:

ให้ความสามารถในการวางตำแหน่งในภาคสนาม ด้วยความถูกต้องระดับเซนติเมตร โดยไม่ต้องใช้ข้อมูล RTK
ใช้สำหรับกรณีที่ใช้ข้อมูล RTK ให้สามารถรักษาความถูกต้อง แม้ว่าข้อมูล RTK จะขาดการเชื่อมต่อ

ความแตกต่างระหว่าง SmartLink & SmartLink Fill

SmartLink ช่วยรักษาความถูกต้องทางตาแหน่งในช่วงเวลาที่เก็บ RTK แล้วสัญญาณขาดหาย ได้นานเท่าทีต้องการ
SmartLink Fill ช่วยรักษาความถูกต้องทางตาแหน่งในช่วงเวลาที่เก็บ RTK แล้วสัญญาณขาดหาย ได้เพียง 10 นาที


How to use SmartLink?

สมมติว่า: ถ้าคุณต้องการทำงานในพื้นที่ที่มี Leica GNSS rover อยู่
- ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
- ไม่สามารถตั้งค่า Base Station ได้
- คุณอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและต้องการสร้างหมุด Ground Control Point

หากไม่มี SmartLink การทำงานในสภาพแวดล้อมดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ยาก และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้ตำแหน่งทันทีโดยมีความถูกต้องระดับเซนติเมตร
ในกรณีดังกล่าว มีวิธีรังวัดวิธีเดียวคือการรังวัดข้อมูลดิบในช่วงเวลาหนึ่งและหาค่าพิกัดด้วยวิธีการ Post-Processing ซึ่งใช้เวลานานHow can if offer new ways or working with GNSS which were previously not possible?

SmartLink สามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหา การใช้ข้อมูลแก้ไขจากดาวเทียมเสริมตำแหน่งแบบเรียลไทม์ที่มีความแม่นยำแบบ 2 มิติ สามารถคำนวณได้ซึ่งประมาณ 3 เซนติเมตร หมายความว่าคุณสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อมีการติดตามดาวเทียมเสริม เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจะใช้ข้อมูลแก้ไขโดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงความถูกต้องทางตำแหน่ง
กระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 10 - 30 นาที เพื่อให้ได้ค่าพิกัดที่มีความถูกต้องประมาณ 3 เซนติเมตร
หลังจากนี้ ถึงแม้ว่าคุณจะสัญญาณดาวเทียมจะหายไป แต่จะสามารถกลับมารับสัญญาณได้ โดยใช้เวลาประมาณ 1 นาที

Summary

- SmartLink จะไม่สามารถแทนบริการเครือข่าย เช่น SmartNet
- แต่ช่วยให้คุณทำงานกับ RTK Rover ของคุณในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูล RTK
- ความถูกต้องทางตำแหน่งสูง โดยไม่ใช้ข้อมูล RTK
- คุณกำลังรังวัดในสถานที่ห่างไกลที่ไม่มี Network ของจุดอ้างอิง, ค่าพิกัด และบริการ Network RTK ใช่หรือไม่? นอกจากนี้ยังไม่มีโอกาสในการสร้าง Network Base ของคุณเองโดยใช้กระบวนการ Post-Processing ที่มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ด้วย SmartLink คุณสามารถเริ่มสำรวจภายใน 30 นาทีด้วยความแม่นยำ 2มิติ ± 3 เซนติเมตร
- คุณทำงานในพื้นที่ที่มีการรบกวนสัญญาณ RTK เนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์หรือไม่? แม้ว่าคุณจะต้องการทำงานต่อด้วยความถูกต้องระดับเซนติเมตรโดยไม่หยุดและไม่มีการแก้ไข RTK ตลอดระยะเวลาทำงาน ซึ่ง SmartLink เป็นทางออกสำหรับคุณ