LFM Software ขอใบเสนอราคา

LFM Software อัจฉริยะ สำหรับบริหารจัดการข้อมูล Pointcloud

หากข้อมูลในงานของคุณ สามารถเปลี่ยนแบบจากภาพ เป็นข้อมูลทางวิศวกรรมที่มีค่า ดังนั้น คุณก็ย่อมสามารถเปลี่ยนข้อมูลจาก 3D Laser Scan ให้เป็น Engineering Asset ที่มีค่ายิ่งได้เช่นกัน
ด้วยเทคโนโลยีของ LFM Software จะทำให้คุณ สามารถวิเคราะห์ ข้อมูล Point cloud เพื่อระบุ Engineering Objects เช่น ท่อ และ คาน รวมถึงในงาน Reverse Engineer เพื่อออกแบบ 3D Objects
ในรูปแบบของการทำงานปกติ LFM ยังช่วยให้คุณสามารถตรวจดูตามแบบที่ Scan มา และสามารถให้ Tag อ้างอิง กับ ท่อ, ปั๊ม, วาล์ว และอื่น ๆ เนื่องจาก Tag อ้างอิงเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เชื่อมไปยัง Information Asset ที่ซับซ้อน และขยายใหญ่ขึ้นได้ ผู้ใช้งานสามารถ ‘ถาม’ ท่อ เพื่อสอบถาม , ตัวอย่างเช่น , ตำแหน่งของท่อนั้น ใน P&ID รวมถึงคุณลักษณะทางเทคนิค หรือแม้แต่ประวัติการดูแลท่อนั้น ๆ


LFM Server
LFM Server จะทำงานและเข้าถึง ข้อมูล Pre-registered 3D laser Scan โดยจะทำหน้าที่รวบรวมฐานข้อมูล Pointcloud ของทุกการสแกนด้วย InfiniteCoreTM Technology สามารถช่วยในการเช็ค Clash จาก As-built data กับแบบได้ รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับ CAD Packages ได้มากมาย เช่น AutoDesk, AVEVA, Bentley, Intergraph หรือ VR Context เป็นต้น
ลักษณะสำคัญของ Server Mode :
• Import ข้อมูลได้จากเครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์ ทุกยี่ห้อ รวมถึงสามารถ Export ไปยัง CAD Package ทุกตัว
• สามารถโหลดข้อมูลสแกนได้อย่างไม่จำกัดโดยไม่ทำให้คุณภาพของข้อมูลลดลง
• สามารถตรวจสอบ Clash ระหว่าง แบบ CAD และ As-built Environment
• สามารถ Navigate ภายในข้อมูลแบบ Photorealisitc BubbleView TM เสมือนอยู่หน้างานจริง
ลักษณะสำคัญของ Gateway Mode :
• การ Register แบบ Scan-to-scan โดยอัตโนมัติ
• แสดงคุณภาพของการ Register ได้ ด้วยระบบ Traffic-light metrics ( สัญญาณสี)
• สามารถทำการ Register แบบ Inter-cloud เพื่อช่วยให้การ Register มีความถูกต้องโดยไม่ต้องใช้ Targets
• ใช้ Target prediction algorithms หรือความสามารถในการระบุ Target ที่ดีที่สุดที่จะต้องใช้ เพื่อช่วยในการทำ Automatic Fitting ของ Target ที่เหลือ เมื่อระบุเพียง 1-2 Target แล้ว


LFM Modeller
สร้างแบบ แบบสามมิติ จาก ข้อมูล As-built Laser Scan data โดยจะจัดทำแบบท่อ และ มาตรฐานโครงสร้างจาก Standards library จาก BubbleviewTM Modelling เพื่อ Export Intelligent 3D Models ไปยัง CAD Systems ที่ต้องการ
ลักษณะสำคัญของ LFM Modeller :
• การใช้ Bubbleview Modelling ช่วยให้สามารถสร้างข้อมูลแบบสามมิติ ที่ Intelligent ที่สามารถ อ้างอิงทางตำแหน่งได้อย่างถูกต้องได้
• มี Standards และ Components มากมาย ใน Library มาตรฐาน
• แบบที่สร้างขึ้นสามารถ Export ไปยัง CAD System ใดๆ
• มีตัวช่วยในการจัดการและแก้ไขข้อมูล CAD มากมาย


LFM NetView
LFM Netview ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูล 3D Laser Scan data จากที่ห่างไกลได้ เพราะ LFM Netview เป็นมากกว่า โปรแกรมในการดูข้อมูลอย่างเดียว เพราะมีเครื่องมือให้ผู้ใช้งาน สามารถทำงานร่วมกับข้อมูล laser scan บนระบบอินเตอร์เนทได้ LFM Netview ยังสามารถใช้งานใน Standalone mode เพื่อให้ลูกค้าใช้งานข้อมูลร่วมกันในเครือข่าย โดยไม่ต้องใช้อินเตอร์เนท ในรูปแบบ File-based หรือ Intranet ได้
ลักษณะสำคัญของ LFM Netview :
• มีเครื่องมือช่วยในการ Mark-up และวัดระยะต่าง ๆ เพื่อช่วยในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• มี Master/Slave Mode ในการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด จากระยะไกล กับผู้ร่วมงาน หรือกับลูกค้า
• สามารถเรียกดูฐานข้อมูลต่าง ๆ จาก Bubbleview TM ได้
• มี Stand-alone mode ในการทำงานโดยไม่มี อินเตอร์เนท ซึ่งจะทำงานแบบ File-based local หรือ อินทราเนท
• สามารถนำข้อมูลออก Off-line ตามระยะเวลาที่ Admin กำหนด ได้
• สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Web browser ทั่วไป ทั้งในTablet , มือถือ และ PC


AVEVA LFM SERVER Delivering point cloud data
As 3D data capture continues to become easier and more affordable it has become the technology of choice for an ‘as-is’ representation of your asset. LFM Server enables users to maximise the value of the rich information from point cloud data.
LFM Server is the most advanced solution available for accessing pre-registered laser scan data and working with it directly in 3D CAD systems. It is simple to use and offers unrivalled performance and functionality.


Key features
• Import data from any 3D capture device – export to any CAD package.
• Load an unlimited number of scans without compromise with 'InfiniteCore' technology.
• Clash detect proposed CAD design against the as-built environment.
• Navigate in 'BubbleView' as if present on site or fly through with 'Solid Pointcloud'.


AVEVA LFM NETVIEW
LFM NetView Secures Global Collaboration Across Multiple Teams
LFM NetView delivers the as-operated asset conditions to the desktops and mobile devices of all asset stakeholders, allowing for secure global collaboration across multiple project teams and partner companies.
LFM NetView is a web-based application suitable for use in both engineering project execution and asset management. Utilising the power of laser scanning, it enables secure, on-demand access to an immersive 3D representation of the existing site conditions of an asset.


Utilising the Power of Laser Scanning
The high quality, photorealistic environment provides invaluable context to the information and intelligence required for modification projects and day-to-day maintenance and operations. An unlimited number of users can access this immersive environment, using 3D mark-up functionality to add and share information across multiple project teams. This provides a powerful collaboration tool and expands the value of affordable laser scanning beyond the traditional engineering and design teams and into operations functions. Tablet operation, and the ability to take project data ‘offline’, facilitate truly remote access, whether on-site for walk-downs and inspection or on the other side of the world for owner reviews and modification planning.