FARO® As-BuiltTM Software Suite

การขึ้นแบบโมเดลจากข้อมูลจากสแกนเนอร์

โปรแกรม FARO® As-Built™ จะช่วยให้คุณสามารถขึ้นโมเดล CAD และ BIM จากข้อมูล point cloud ได้โดยตรงในโปรแกรม Autodesk® ที่ใช้อยู่ ในรูปแบบของ Plug-ins ทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายและเร็ว อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นในการเชื่อมต่อข้อมูลออกแบบที่มีอยู่เดิม ให้เข้าใจและสามารถกำหนดรูปแบบใหม่จาก point cloud ได้ด้วย ทำให้นอกจากการขึ้นโมเดลจะทำได้รวดเร็วแล้ว ยังทำให้ข้อมูลเป็นระบบและมีมาตรฐานสูงสุด

โปรแกรม AS-BUILT SUITE

โปรแกรม As-Built Suite ประกอบด้วย โปรแกรม As-Built Modeler และ plugins “As-Built for AutoCAD” และ “As-Built for Autodesk Revit” โดยโปรแกรมนี้ จะมีฟังก์ชั่นทุกอย่างครบถ้วน As-Built Suite สามารถสร้าง feature extraction สำหรับ CAD design และ Scan-to-BIM, สร้างข้อมูลภายในรูปแบบและระบบของ CAD และ BIM ภายในโปรแกรมเดียว

AS-BUILT MODELLER SOFTWARE FAMILY

โปรแกรม FARO® As-Built™ มีเครื่องมือช่วยในการสร้างแบบทั้งแบบสองมิติ และ สามมิติ ได้อย่างถูกต้องและง่ายดาย โปรแกรมทั้งหมดของ As-Built รองรับรูปแบบ Common data formats และสามารถสร้างข้อมูล Parametric 2D Plans และ 3D models ในทุกการใช้งาน ด้านสถาปัตยกรรม, วิศวกรรม และการก่อสร้าง (AEC) As-Built Modeler plugins จะมีอยู่ในโปรแกรม As-Built สองรุ่น คือ
1) As-Built for AutoCAD®
2) As-Built for Autodesk® Revit®

โดยทั้งสองรุ่นสามารถทำงานทั้งสองรูปแบบได้อย่างลงตัว โปรแกรม As-Built Suite ที่มีทั้งโปรแกรม As-Built for AutoCAD® และ As-Built for Autodesk® Revit® จึงเป็น ตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะท่านที่ใช้งานในหลากหลายส่วนของ AEC

3) As-Built™ Modeler สามารสร้างแผนผัง และภาพตัดขวาง 2 มิติโดยใช้เครื่องมือ Create Vector Map และแผนผังเส้นเวกเตอร์ที่สร้างสามารถใช้ฟังก์ชันใหม่คือ Extrude Line เพื่อทำการยืดขยายแผนผังได้ตามความสูงเท่าที่ต้องการ และปรับขนาดด้านข้างโดยใช้ clipping box เพื่อกำหนดทิศทาง ขนาด และขอบเขตด้านข้างของแบบ โดยสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีเมื่อมีการปรับขนาด

YouTube Video

ดูวีดีโอ

FARO AS-BUILT MODELER

โปรแกรม As-Built Modeler จะช่วยให้โปรแกรม CAD เข้าใจข้อมูล 3D scan data ได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รองรับข้อมูล point clouds ก็ตาม โดยโปรแกรมจะส่งข้อมูล Building information ต่างๆ เช่น ค่าพิกัด ระยะ และ CAD และ BIM Geometry อื่น เข้าสู่โปรแกรมออกแบบได้โดยตรง ไม่ว่าข้อมูล 3D point cloud นั้น จะมาจาก Photogrammetry, เครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์แบบสำรวจภูมิประเทศที่ติดตั้งบนขาตั้งกล้อง, หรือแบบเคลื่อนที่ หรือ โดรน

As-Built Modeler เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน AEC สามารถสร้างโมเดลอาคาร ในรูปแบบ 3 มิติ จาก Point cloud เช่น CAD และ BIM และสามารถนำไปใช้กับ CAD System อื่นได้แม้โปรแกรมนั้นอาจจะไม่รองรับข้อมูล Point cloud ก็ตาม โดยผ่านทางโมเดลที่สร้างจากโปรแกรมนี้ โปรแกรมนี้ยังสามารถแสดงผล, จัดการ ข้อมูลโปรเจคจากข้อมูล Point cloud แยกจากข้อมูล Point cloud อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้การทำงานขึ้นโมเดล มีความเร็วมากขึ้น อีกทั้งฟังก์ชั่นการวัด จะมีเครื่องมือที่ช่วยทำให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วย ที่สำคัญคือ โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้าง CAD models ในขณะที่สามารถสร้าง การ Rendering ที่เหมือนจริงอีกด้วย

Workflows ที่เปิดกว้าง

มี Workflows ที่เปิดกว้าง สำหรับข้อมูล Reality Capture : สามารถนำเข้าข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล point cloud, Mesh จาก FARO รวมไปถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ไม่ว่าจะเป็นจาก Terrestrial laser scanners , Handheld scanners , drones, mobile mapping systems และ เครื่องมือด้าน Photogrammetry ซึ่งสามารถนำไปสร้าง Textured meshes แล้วดูข้อมูลในรูปแบบ 2D , 3D หรือ VR ได้ในแบบความละเอียดสูง

วัดระยะจากข้อมูล pointcloud

สามารถวัดระยะจากข้อมูล pointcloud และส่งออก-ข้อมูลไปยัง Word,Excel หรือโปรแกรมที่รองรับ CAD ได้โดยตรง รวมถึงสามารถส่งค่าพิกัด , ระยะทาง รวมถึง Macros ที่สร้างไว้จาก มุมมอง Photo-realistic views ของข้อมูล 3 มิติ ไปยัง CAD อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถสร้างผลลัพธ์ได้ภายในแค่ 3 ขั้นตอน , Lead the project, Connect ไปยัง Application แล้ว Measure

ประเมินข้อมูลโมเดล 3 มิติ

สามารถประเมินข้อมูลโมเดล 3 มิติในรูปแบบไฟล์ที่ โปรแกรม CAD ทั่วไปรองรับได้ : Extract planar regions จากข้อมูล Point cloud แล้ว Intersect เข้ากับโมเดลรูปปิดที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว แล้วส่งข้อมูลออกไปยัง CAD System ใดๆ ในรูปแบบไฟล์ CAD พื้นฐาน

บันทึก VDO

สามารถบันทึก VDO และเผยแพร่ข้อมูลอย่างง่ายดาย ด้วยการสร้างวีดีโอ Rendering และ Fly-through จากทั้งข้อมูลที่นำเข้าและข้อมูลโมเดล ทำให้สามารถดูสถานะของโปรเจคโดยรวมและยังสามารถเทียบกับแบบอย่างคร่าวๆ รวมถึงดูสภาพโดยรวมของโครงการในรูปแบบวีดีโอสำหรับใช้ในการตัดสินใจอีกด้วย

As-Built Modeler plugins จะมีอยู่ในโปรแกรม As-Built สองรุ่น คือ

โปรแกรม FARO AS-BUILT FOR AUTOCAD®

โปรแกรม FARO As-Built Modeler Software และโปรแกรม plugin สำหรับ AutoCAD จะช่วยในการทำงานขึ้นแบบและเก็บข้อมูลหน้างานได้อย่างง่ายดายขึ้นมาก ด้วยคุณสมบัติและเครื่องมือในการทำงานที่คล่องตัวในคุ้นเคยในโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นแบบโครงสร้าง, 2D , แบบโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ระบบ MEP หลุมในการก่อสร้าง หรือการคำนวณ orthophotos จากข้อมูล point cloud data , รวมถึง building elements และ inventory, piping systems และ steel construction, terrain งาน civil engineering projects เช่นงานอุโมงค์ (tunnels), สะพาน (bridges) หรือ งานสร้างทาง (highways) เป็นต้น นอกจากนั้นโปรแกรมยังสามารถทำงานในรูปแบบของ โฟโตแกรมได้ เช่น High definition, oriented photos (จากกล้องดิจิตอล ) เพื่อช่วยในการประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากเลเซอร์สแกนเนอร์ และ ยังช่วยในการสร้าง 3D wireframe models และ surfaces ได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมยังสามารถทำงานร่วมกับข้อมูลสำรวจจาก กล้องประมวลผลรวม เพื่อให้ข้อมูลจากแบบที่สร้างอยู่ในระบบพิกัดจริงอีกด้วย

โปรแกรม FARO AS-BUILT FOR AUTODESK® REVIT®

FARO As-Built Modeler พร้อม Revit plugin คือโปรแกรมที่ใช้ เมื่อคุณต้องการประเมินข้อมูลจาก 3d data และ BIM พร้อมกัน FARO As-Built for Autodesk Revit นี้ถูกออกแบบมาสำหรับสภาปนิก วิศวกร และ ผู้รับเหมา EPC ที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูล สามมิติจากเลเซอร์สแกนเนอร์อย่างรวดเร็ว และถูกต้องสูงสุด โดยสามารถทำงานได้โดยตรงจาก โปรแกรม Autodesk Revit และด้วยเครื่องมือช่วยในการสร้าง BIM Models เช่น alignment, editing และ analysis ผู้ใช้จะสามารถทำงานในโปรแกรมได้ทั้งระบบของ building lifecycle เช่น การออกแบบ พื้นผิว ผนัง ประตู หน้าต่าง เสา คาน หลังคา หรือจำลองการวางเดินท่อ เป็นต้น

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม