บริการ รับจ้างสแกนสามมิติ

บริการ รับจ้างสแกนสามมิติ

  บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด รับให้บริการงาน รับจ้างสแกนข้อมูลแบบ 3 มิติ (3D laser Scanning) ด้วยเครื่อง 3D Terrestrial Laser Scanner และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคิดค่าบริการเป็นรายวัน หรือเหมาจ่ายเป็นโครงการ โดยค่าบริการครอบคลุมการทำงานประกอบด้วย
  • เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการสแกน
  • เจ้าหน้าที่และทีมงานสแกน
  • การประมวลผลข้อมูล (Point cloud registration)
  • ค่าเดินทางและค่าที่พักระหว่างทำงาน
  • การจัดส่งข้อมูลจากการสแกน (Point Clouds) ในรูปแบบที่ตกลงกันไว้
  หมายเหตุ: การคิดค่าบริการจะคิดเฉพาะจำนวนวันที่ใช้ในการ Scan เท่านั้น ส่วนวันที่ใช้ในการลงพื้นที่ดูหน้างาน การวางแผน และประมวลผล จะรวมอยู่ในราคาสแกนต่อวันที่กำหนดในแต่ละพื้นที่ และ แต่ละโครงการฯ ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับความยาก – ง่ายในการ Scan และ การเข้าถึงพื้นที่เป็นหลัก

ประเมินงานสแกนของคุณ

กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในหลากหลาย Application

ข้อมูล Point Cloud

ภาพถ่าย 360 องศา

นำส่งข้อมูลไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบไฟล์

BIM / DIgital Twin

เทคโนโลยีสามมิติ ด้วยเครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์เพื่อนำไปปรับใช้ได้กับ Application ที่หลากหลาย

ARCHITECTURE

• การตรวจสอบอาคาร
• เพื่องานจัดทำ BIM
• ออกแบบตกแต่งภายใน

อ่านต่อ

DIGITAL FACTORY

• เปลี่ยนข้อมูลเป็นดิจิตอล
• Offsite production
• บริการจัดการสินทรัพย์

อ่านต่อ

HERITAGE

• ปรับปรุงโครงสร้างโบราณสถาน
• สร้างโครงใหม่บนรูปแบบเดิม
• งานด้านการอนุรักษ์

อ่านต่อ

INSPECTION

• Reverse engineering
• Interior fixtures and fittings
• Manufacturing documentation
• Quality control

อ่านต่อ

CONSTRUCTION

• บริหารและวิเคราะห์โครงสร้าง
• ติดตามโครงการก่อสร้าง
• การตรวจสอบโครงสร้าง

อ่านต่อ

PUBLIC SAFETY

• วิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรม
• วิเคราะห์วิถีกระสุน
• วิเคราะห์การชน

อ่านต่อ

CIVIL / SURVEYING

• เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีระยะไกล
• เฝ้าระวังการเคลื่อนตัว
• คำนวณปริมาตรวัสดุขนาดใหญ่

อ่านต่อ

FACILITY MANAGEMENT

• 3D Documentation
• วางแผนสำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
• วางแผนการเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในโรงงานเช่น ท่อ

อ่านต่อ

บทความน่าอ่าน

AS-Built for AutoCAD for Tank analysis

ในงานตรวจสอบเครื่องมือภายในอุตสาหกรรมต่างๆ ล้วนต้องมีการประเมินวิเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานในด้านต่างๆ สำหรับในงานด้าน Tank analysis

BWTS 3D Laser Scanning for Ballast Water Treatment Systems

3D laser scanning เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ใช้ใน BWTS ในปัจจุบัน เนื่องจากประโยชน์และข้อมูลที่สามารถใช้ในการต่อยอดด้านงานเรืออีกมากมาย

ข้อควรพิจารณาในการเลือกซื้อ 3D Laser Scanner

ข้อควรพิจารณาในเลือกเครื่องสแกนเนอร์ให้เหมาะกับความต้องการ 3D position accuracy พิจารณาจากปัจจัย 2ดังนี้

การสร้างภาพสามมิติ ของโครงสร้างระบบรากพืชไม้ป่า

ด้วยความร่วมมือกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อประยุกต์การใช้เครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์ในการเก็บข้อมูลรากไม้

Digital Building

จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถเรียกแบบอาคารออกมาดูเมื่อไหร่และที่ไหนก็ได้ โดยที่ไม่ต้องเข้าไปหยิบแบบพิมพ์เขียวที่สำนักงาน ?

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม