กล้องระดับแบบอัตโนมัติ (Automatic Level)

SOKKIA B20

กล้องระดับกำลังขยาย 32 เท่า มีค่าความละเอียดในการทำระดับไป-กลับ หรือ Double Run ที่ 1 กิโลเมตร ± 0.7 มิลลิเมตร

SOKKIA B30

กล้องระดับกำลังขยาย 28 เท่า มีค่าความละเอียดในการทำระดับไป-กลับ หรือ Double Run ที่ 1 กิโลเมตร ± 1.5 มิลลิเมตร

SOKKIA B40

กล้องระดับกำลังขยาย 24 เท่า มีค่าความละเอียดในการทำระดับไป-กลับ หรือ Double Run ที่ 1 กิโลเมตร ± 2.0 มิลลิเมตร

SUWAY B2

กล้องระดับกำลังขยาย 32 เท่า มีค่าความละเอียดในการทำระดับไป-กลับ หรือ Double Run ที่ 1 กิโลเมตร ± 0.7 มิลลิเมตร

SUWAY B3

กล้องระดับกำลังขยาย 28 เท่า มีค่าความละเอียดในการทำระดับไป-กลับ หรือ Double Run ที่ 1 กิโลเมตร ± 2.0 มิลลิเมตร

SUWAY B4

กล้องระดับกำลังขยาย 24 เท่า มีค่าความละเอียดในการทำระดับไป-กลับ หรือ Double Run ที่ 1 กิโลเมตร ± 2.0 มิลลิเมตร

SUWAY NA32

กล้องระดับกำลังขยาย 32 เท่า มีค่าความละเอียดในการทำระดับไป-กลับ หรือ Double Run ที่ 1 กิโลเมตร ± 1.6 มิลลิเมตร

กล้องระดับแบบดิจิตอล (Digital Level)

Leica LS15

กล้องระดับ ดิจิตอลกำลังขยาย 32 เท่า มีค่าความละเอียดในการทำระดับไป-กลับ หรือ Double Run ที่ 1 กิโลเมตร ± 0.2 มิลลิเมตร

Leica LS10

กล้องระดับ ดิจิตอลกำลังขยาย 32 เท่า มีค่าความละเอียดในการทำระดับไป-กลับ หรือ Double Run ที่ 1 กิโลเมตร ± 0.3 มิลลิเมตร

SUWAT SW202

กล้องระดับ ดิจิตอลกำลังขยาย 32 เท่า มีค่าความละเอียดในการทำระดับไป-กลับ หรือ Double Run ที่ 1 กิโลเมตร ± 2 มิลลิเมตร

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม