PIX4Dmatic

โปรแกรมสำหรับการจัดทำแผนที่ทางอากาศให้เป็นแผนที่ดิจิตอล ที่มีฟังก์ชั่นครอบคลุมทั่วไป สำหรับความต้องการในการประมวลผลภาพมากกว่า 5,000 ภาพต่อโปรเจค และ สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่า PIX4Dmapper ถึง 2 เท่า เป็นโปรแกรมสำหรับประมวลผลข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ หรือ ภาพถ่ายจากโดรน ด้วยหลักการ Photogrammetry สำหรับการจัดทำแผนที่ดิจิตอล 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อนำไปใช้ใน application ต่างๆ ซึ่งโปรแกรมรองรับข้อมูลทั้งในรูปแบบ JPG, TIFF, MP4

คุณสมบัติที่โดดเด่นของโปรแกรม

  • การประมวลผลที่รวดเร็ว : สามารถประมวลผลข้อมูลได้จำนวนมากและรวดเร็วกว่าทั่วไปถึง 50% พร้อมทั้งยังคงแม่นยำแบบสำรวจ
  • ตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างง่ายดาย : ด้วยการทำงานร่วมกับการทำงานภาคพื้นดินในการกำหนดจุด GCP ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบ Manual
  • • ระบบพิกัดแนวดิ่งสนับสนุนการทำงานร่วมกับ GEOID ซึ่งเป็นระบบพิกัดที่ได้รับการยอมรับจากช่างสำรวจและเลือกใช้งานเสมอ
  • • สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือ PIX4Dcatch รองรับการนำเข้าข้อมูล LiDAR และ ภาพถ่าย
  • • มีการปรับปรุงเวอร์ชั่นเพื่อความเสถียรของโปรแกรม คุณจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของโปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีให้บริการ
  • ดูคุณสมบัติทั้งหมดของโปรแกรม

PIX4Dmatic Workflow

1. ถ่ายภาพจากโดรน

เก็บภาพทางอากาศด้วยกล้องหรือโดรน ทั้งภาพถ่าย วีดีโอ หรือ ภาพถ่ายความร้อน แล้วนำเข้าโปรแกรม PIX4Dmatic.

2. ประมวลผล

โปรแกรม PIX4Dmatic จะทำการประมวลผลภาพถ่ายของคุณเป็นแผนที่ดิจิทัลและโมเดลสามมิติ จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

3. ตรวจสอบความถูกต้อง

คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านหน้าจอโปรแกรมหรือ เพิ่มความถูกต้องด้วยการทำงานร่วมกับข้อมูลสำรวจภาคพื้นดิน

4. วัดระยะและตรวจสอบ

สามารถใช้ข้อมูลในการวัดระยะทาง ขนาดพื้นที่ ปริมาตร หรือการหาปริมาณได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ

5. การทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูล

สามารถแบ่งปันข้อมูลผ่านระบบ Cloud เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างทีม ลูกค้าและ Supplier ซึ่งสามารถกำหนดสิทธิ์ในเข้าถึงข้อมูลได้

YouTube Video

ดูวีดีโอ

รองรับข้อมูลหลากหลาย

โปรแกรม PIX4D สามารถนำเข้ามูลจาก Sensor ที่หลากหลาย รองรับการนำเข้าไฟล์จากหลากหลายนามสกุล และ หลากปลายประเภท

RGB Images

Any drone image

Multispectral images

Thermal images

Fisheye images

360° camera images

Camera rig images

Videos

ข้อมูลที่คุณจะได้รับ

Point cloud

.las, .laz

Orthomosaic

.tiff (GeoTIFF) , .jpg (Georeferenced with .jgw)

Digital surface model (DSM)

.tiff (GeoTIFF)

Mesh

.obj , .slpk , Cesium 3D Tiles ,.laz

Compatible with PIX4Dsurvey

.p4m

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม