SURWAY NA32

กล้องระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 32 เท่า

กล้องระดับอัตโนมัติ SURWAY NA32 มีกำลังขยาย 32 เท่า พร้อมขาตั้งกล้องอลูมิเนียม และไม้วัดระดับ (Staff) แบบชัก กล้องระดับมีความแข็งแรง ทนทาน ได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทุกรูปแบบ มีศูนย์ซ่อมที่ได้มาตรฐาน พร้อมบริการจากช่างผู้ชำนาญการได้รับการฝึกอบรมจากต่างประเทศ ด้วยอะไหล่แท้จากผู้ผลิต

 • • กำลังขยาย 32 เท่า
 • • เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 42 mm
 • • ขนาดความกว้างของภาพที่มองเห็น (ในระยะ 100 เมตร) 1° 20'
 • • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.4 m
 • • ลักษณะอุปกรณ์การเล็ง Peep sight
 • • ความถูกต้อง(Double Run 1 KM) 1.6 mm
 • • ระบบการชดเชยอัตโนมัติ Magnetic
 • • ระบบการชดเชยอัตโนมัติมีช่วงการทำงาน ± 15'
 • • ความไวของหลอดระดับฟองกลม 8' / 2 mm
 • • การป้องกันฝุ่นและน้ำ IPX6
 • • น้ำหนักตัวกล้อง 1.85 kg

คลอบคลุมทุกการใช้งานงานทำระดับ, งานตัด งานถมดิน, การหาระดับในการก่อสร้าง, การหาระดับในการเทพื้น, การวางคาน, การทำระดับวางเครื่องจักร, งานเทปูน

YouTube Video

ดูวีดีโอ

SURWAY NA32

SURWAY NA32

32x & ±1.0mm Air Damping

NA32 levels provide quick setup, easy sighting, and superior durability against vibration and shock, ensuring the increased productivity over an extra-long period of time.

Features:

• Models: SURWAY NA32 – 32x
• Magnification: 32x
• Accuracy: ±1.0mm
• Multi-coated Objective Aperture: 40mm
• Air Damping Compensator
• IP54, w.Plumb Bob/Plastic Case
• w. 5/8" Thread for all Surveying Tripods

Download

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม สั่งซื้อสินค้าออนไลน์