โปรแกรม Magnet Field

• เป็นโปรแกรมควบคุมการทำงานได้ทั้ง GPS หรือ Total Station
• สามารถ ติดตั้งได้ทั้ง Windows CE หรือ Windows Mobile
• สามารถสร้าง Digital terrain models (DTM) ได้
• สามารถสร้าง เส้นชั้นความสูง (Contour Line) ได้
• สามารถคำนวณปริมาตรได้
• สามารถแสดงข้อมูลในลักษณะแผยที่ได้
• สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Bluetooth และ สาย Cable ได้
• สามารถกำหนดจุด (Steak Out) ที่ต้องการได้
• สามารถกำหนดระบบของพิกัดได้
• รองรับ ระบบ Magnet Enterprise

YouTube Video

ดูวีดีโอ

Magnet Field

Magnet Field

เป็นโปรแกรมสำหรับงานสำรวจ งานโยธา และงานออกแบบ โดยโปรแกรมจะแบ่งตามการใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือก Module ให้เหมาะตามการใช้งานได้

โปรแกรม Magnet Enterprise
• สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งระบบ Internet และ Hardware ในเวลาเดียวกัน
• สามารถสนทนา แบบ Real Time ระหว่าง Office กับ Field ผ่านคำสั่ง Chart
• สามารถส่งผ่านข้อมูลได้แบบ Real Time ระหว่าง Office กับ Fieldเข้าสู่ Magnet Could
• สามารถเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ Could ทุกข้อมูล ปลอดภัย ไม่มีการสูญหาย
รองรับทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นงาน ถนน,สร้างบ้าน,ทางรถไฟ,ระบบการจัดการน้ำ,ก๊าซและน้ำมัน,เขื่อน, ท่าเทียบเรือ,สนามบิน,เหมืองแร่,ก่อสร้าง,งานสำรวจ,สาธารณูประโภคต่างๆ

MAGNET Enterprise

MAGNET Enterprise is a web-based solution to manage your field and office data in the cloud. Track your assets and communicate with all those involved on projects. Login from any browser for live updates. Save time and money.

The power of cloud storage and exchanging of data is realized in increased productivity. Sharing the most up to date, recently collected, or recently drafted data is critical to avoid mistakes in the field or the office. Enterprise provides the manager with the ability to see all projects on-going and also a secure private backed up copy of historical data.

MAGNET Field data collection

MAGNET Field data collection software enables users to collect confident field measurements and perform construction stakeout, land surveying, and road layout functions, using total stations, levels, and GNSS receivers. Perform topography and layout functions with a helpful Microsoft Bing Maps satellite image background. Carry your custom CAD standards to the field within a Code Library and with a single screen tap, the software will instantly draw three dimensional linework and symbols. MAGNET Field does not require an internet connection in the field but can become even more productive with a cellular enabled controller.

Download

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม