รู้ไหมครับว่าต้อง Calibration กล้องสำรวจ อย่างสม่ำเสมอ

เพื่อความถูกต้องของข้อมูลทั้งในสภาพปกติและเมื่อพบปัญหาในการใช้งาน

    การคาลิเบรทกล้องสำรวจ คือ?
    คือการนำกล้องสำรวจมาทำการตรวจสอบ ปรับแก้ ตรวจเช็คสภาพให้มีสภาพพร้อมสำหรับการใช้งาน ที่ศูนย์บริการคาลิเบรทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน น่าเชื่อถือ เพื่อให้กล้องของคุณสามารถทำงานได้ตามปกติ และ ตรงตามสเปคการใช้งาน โดยผ่านการตรวจเช็คจากบริษัท หรือ ผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานรองรับ และบริการหลังการขาย

YouTube Video

ดูวีดีโอ

ทำไมต้องทำการส่งกล้องเข้ารับการคาลิเบรท

การใช้งานกล้องสำรวจของลูกค้าในสภาวะปกติหรือในสภาวะที่ไม่ปกติ อาจส่งผล กล้องสำรวจที่คุณใช้ อาจจะด้วยปัจจัยหลายอย่าง อาทิเช่น

กล้องมีการใช้งานเป็นประจำ

จากช่างสำรวจ การขนส่ง การเดินทาง การใช้งานจากบุคคลหลายท่าน ซึ่งก็มีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน หรือสภาวะแวดล้อมต่างๆ อาทิเช่น อากาศร้อน ฝน ฝุ่น ต่าง ๆ ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้กล้องเกิดการคลาดเคลื่อนได้เช่นกัน โดยทั่วไปตามมาตรฐานที่มีการแนะนำ คือ ควรมีการส่งกล้องเข้ารับการคาลิเบรทอย่างน้อย 6 เดือนครั้ง เพื่อให้เครื่องมือยังคงรักษามาตรฐานการใช้งานเหมือนสภาพที่ออกจากโรงงานให้มากที่สุด

กล้องที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน

ซึ่งอาจมีการเก็บรักษาในสภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่น ในบริเวณที่มีความอับชื้น หรือ มีความร้อนสูง ก็อาจมีผลต่อความถูกต้องของกล้อง เมื่อนำกล้องออกมาใช้งาน

กล้องที่มีการตก กระแทก

หรือได้รับการกระทบกระเทือนจากการขนย้าย ซึ่งเป็นเหตุผลข้อแรก ๆ ที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพข้อมูลที่ออกมาจากกล้อง ซึ่งกล้องควรได้รับการสอบเทียบหรือตรวจสอบความพร้อมก่อนการนำมาใช้งาน

กล้องที่มีการขึ้น ERROR Code

จากตัวกล้อง ซึ่ง Error Code แต่ละตัวก็จะมีความหมายที่แตกต่างกัน ตามโรงงานผู้ผลิตของแต่ละยี่ห้อ ซึ่งหากทำการแก้ไขด้วยตัวเองไม่ได้ หรือได้รับการแก้ไขจากผู้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความเชี่ยวชาญ อาจส่งผลให้เครื่องมือเสียหายถึงขึ้นใช้งานไม่ได้

ปัจจัยหลักในการพิจารณาเลือกศูนย์คาลิเบรทกล้องสำรวจ

ปัจจุบัน ศูนย์คาลิเบรทกกล้องสำรวจ หากค้นหาในอินเตอร์เน็ต มีมากมาย ทั้งในรูปแบบบริษัท หรือ ห้างร้านที่เปิดโดยผู้ที่เคยทำงานในบริษัทต่าง ๆ ซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันทั้งในส่วนของ ราคา มาตรฐานและการให้บริการ รวมถึงบริการหลังการขายที่ท่านจะได้รับ ซึ่งแน่นอนว่า ในส่วนนี้ ลูกค้าสามารถเลือกพิจารณาตามความเหมาะสม และการลงทุนในระยะยาว ซึ่งปัจจัยหลักในการพิจารณาเลือกศูนย์คาลิเบรท มีดังต่อไปนี้

ราคา

ซึ่งถือว่า เป็นปัจจัยแรก ๆ ในการตัดสินใจ เลือกใช้บริการศูนย์คาลิเบรท กล้องสำรวจ เพราะเนื่องจากในปัจจุบันมีช่วงราคาที่แตกต่างกัน เช่น กล้องระดับ มีการคาลิเบรท ในระดับราคา 1,000 – 2,000 บาทต่อตัว ซึ่งในการคาลิเบรทนั้น ลูกค้าควรลงรายละเอียดปลีกย่อย เพราะการคาลิเบรทในราคาประหยัด ลูกค้าอาจได้รับบริการเพียงแค่นำกล้องขึ้นแท่น Collimator และส่งคืน ไม่ได้ผ่านการเปลี่ยนไขหล่อลื่นทั้งระบบหรือทำการตรวจเช็คอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง รวมถึง บริการหลังการขาย หรือ เอกสารสำหรับการรับรองคุณภาพเครื่องมือ ที่ออกโดยบริษัทที่ได้รับรองคุณภาพและถูกต้องจากโรงงานผู้ผลิต หรือ สำนักงานที่ได้มาตรฐาน ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา เช่นกัน

บริการที่ได้รับ

* การจัดส่ง ตัวกล้องที่จะมีการจัดส่งมายังศูนย์ซ่อมควรได้รับการจัดส่งโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และรักษาสภาพกล้องและส่งคืนให้ถึงมือลูกค้า อย่างปลอดภัย
* การให้คำปรึกษาก่อนและหลังการนำกล้องเข้ามาคาลิเบรท เนื่องจากกล้องบางตัว อาจไม่ต้องมีการคาลิเบรทซึ่งหากได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม ท่านสามารถใช้งานกล้องนั้นต่อเนื่องได้อีกระยะเวลาหนึ่ง หรือ หลังจากที่ท่านทำการคาลิเบรทกล้องไปแล้ว ควรได้รับการดูแล ทั้งในด้านการให้คำปรึกษา การใช้งาน การเข้าช่วยเหลือที่หน้างานเมื่อกล้องเกิดปัญหา
* การรับประกันการบริการ เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งระยะการรับประกันในแต่ละบริษัทก็อาจให้ในระยะที่แตกต่างกัน
* เอกสาร Checking Report เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดการดำเนินงานการตรวจเช็คเครื่องมือว่าได้มีการดำเนินการขั้นตอนใดบ้าง ซึ่งเอกสาร Checking Report ควรออกจากศูนย์บริการคาลิเบรทที่ได้รับมาตรฐานรับรองตามมาตรฐานสากล และศูนย์ซ่อมต้องได้รับการตรวจเช็คจากโรงานผู้ผลิตอย่างสม่ำเสมอ
* ใบ Certificate ซึ่งออกโดยศูนย์คาลิเบรทที่ได้รับรองมาตรฐาน โดยระยะเวลาของเอกสารขึ้นอยู่กับการความต้องการของลูกค้า หรือ ข้อกำหนดที่ทางศูนย์คาลิเบรทจะมอบให้แก่ลูกค้าได้ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 6-15 เดือนเป็นต้น

ศูนย์ซ่อมหรือคาลิเบรทที่ได้รับการแต่งตั้ง

ศูนย์ซ่อมหรือคาลิเบรทที่ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนผู้ผลิตโดยตรงเท่านั้น เพราะท่านจะได้รับความมั่นใจได้ว่า อะไหล่ เครื่องที่ใช้ ไขหล่อลื่น หรืออุปกรณ์ตรวจเช็ค เป็นมาตรฐานเดียวกับโรงงานผู้ผลิต เพื่อไม่ให้กล้องสำรวจของคุณมีความเสียหายหรือผิดเพี้ยน เป็นต้น
บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด เราเป็นศูนย์ให้บริการคาลิเบรทกล้องสำรวจ โดยปัจจุบันรับให้บริการคาลิเบรทกล้องสำรวจทุกยี่ห้อ ด้วยประสบการณ์การเป็นศูนย์คาลิเบรทกล้องสำรวจมากว่า 43 ปี และเป็นศูนย์คาลิเบรทกล้องสำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นอย่างเป็นทางการมาตลอดระยะเวลาดังกล่าวทำให้เรามีประสบการณ์ในการทำงานและรวมถึงทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำพร้อมพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ

วันนี้คุณส่งกล้องเข้าคาริเบรทแล้วหรือยัง

ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการ

ประวัติยาวนานกว่า 45 ปี

รับคาริเบรททุกยี่ห้อ

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม