การทำ Survey Control ในงานสำรวจและก่อสร้าง

ทำไมต้องทำ Survey Control ในงานสแกนสามมิติ สแกนเนอร์ถูกต้องแม่นยำไม่พอหรือ?

การทำ Survey Control คือ การรังวัดหา ค่าพิกัดของจุดเพื่อได้มาซึ่งค่าพิกัด xyz หรือ ค่าพิกัดทางราบ และทางดิ่ง ที่มีความถูกต้องแน่นอนใช้สำหรับการควบคุมงานต่าง ๆ ในงานสำรวจ

Survey Control ในงานสำรวจและงานก่อสร้าง เราสามารถเรียกอีกอย่างว่า การทำวงรอบ ซึ่งน่าจะคุ้นหูมากกว่า

วงรอบคืออะไร

คือเส้นที่ต่อเนื่องกันจำนวน หลายๆเส้น ซึ่งที่ปลายเส้นจะถูกสร้างหรือทำเครื่องหมายที่แน่นหนาไว้เพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงสำหรับงานสำรวจ (ซึ่งเรียกว่าหมุดวงรอบ หรือหมุดอ้างอิง) มีทั้งแบบรูปปิด (วงรอบปิด) และ รูปเปิด (วงรอบเปิด)

จุดประสงค์หลักของการทำวงรอบคือ?

- เพื่อกำหนดหมุดบังคับทางราบที่สะดวกที่สุด
- เพื่อตรวจสอบความละเอียดของงาน

ขั้นตอนการทำวงรอบ

1 พิจารณาจุดที่ต้องการสร้างเป็นหมุดควบคุมโดยต้องคำนึงถึงความมั่นคงของตำแหน่งและการครอบคลุมรายละเอียดที่ต้องการ
2 ทำการสร้างหมุดวงรอบ โดยจำนวนหมุดที่สร้างจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณรายละเอียดของงาน
3 ทำการเก็บข้อมูลด้วยโดยข้อมูลที่ต้องการคือ มุม กับระยะทาง
4 คำนวณค่าพิกัดและชั้นของงานวงรอบ
ในส่วนของการคำนวนหรือขั้นตอนการทำสามารถติดตามได้ผ่านคลิป

Building Maintenance

ในการทำ Survey Control คือการเก็บค่าพิกัดของแต่ละจุดการเก็บค่าพิกัดของแต่ละจุด มันก็ได้มากจากเครื่องมือหลาย ๆ ชนิดไม่ว่าจะเป็นกล้อง Total Station , GPS แต่ละเครื่องมือก็จะมีค่าความถูกต้องแตกต่างกันไป แต่ในการทำ Survey Control เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด ก็คือ การใช้กล้อง Total Station หลักการก็คือ มีพิกัดจุดตั้งกล้อง มีพิกัด Backside ปกติ ซึ่งค่าความละเอียดที่ยอมรับได้ (Accuracy) ของกล้องขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของการสำรวจนั้น ๆ ซึ่งปกติโดยทั่วไป ในงานสำรวจ และ ก่อสร้าง แนะนำให้ใช้ กล้อง Total Station ที่มีค่าความละเอียดตั้งแต่ 1”-3”