ระบบการตรวจวัดวัตถุใต้ดิน โดย Leica Geosystems : ทำไมต้องมีการตรวจหาวัตถุใต้ดิน??

งานก่อสร้างโดยทั่วไปมักจะเริ่มจากส่วนของฐานรากก่อน ไม่ว่าจะเป็นการตอกเสาเข็ม หรือ การขุดเจาะ ซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ทราบว่าใต้ดินมีอะไร แล้วไปเจาะโดนบริเวณดังกล่าวอาจส่งผลกระทบร้ายแรงและสร้างความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาได้ หากเราทราบล่วงหน้าและมีการวางแผนที่ดี จะทำให้การทำงานมีระยะเวลาที่รวดเร็ว ปลอดภัย และง่ายยิ่งขึ้น

สำหรับโมเดลที่น่าสนใจสำหรับ เครื่องตรวจวัดวัตถุใต้ดิน โดยเทคโนโลยีในปัจจุบันได้แบ่งแยกประเภทในการตรวจวัดเป็น 2 รูปแบบคือ

1. GPS : Ground penetrating radar การค้นหาจากการสะท้อนกลับของคลื่น Radar ซึ่งจะไม่สามารถทำการแยกแยะวัตถุที่พบได้
2. EML : Electromagnatic locator การค้นหาจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถแยกแยะวัตถุที่พบได้

Leica DSX Utility Detection Solution : Uncovering utilities clearly and effortlessly

Reliable utility detection for everyone – simple detection workflow and results that anyone can understand For utility repair and maintenance, civil engineering and surveying companies, the Leica DSX utility detection solution, consisting of a portable hardware with intuitive software allows to easily locate, visualise and map utilities. Unlike any other ground penetrating radar (GPR) system, the Leica DSX maximises productivity with cutting-edge software that automates data analysis and creates a 3D utility map on the field.

 • Brochure
 • Data Sheet
 • Leica DS2000 Utility Detection Radar | Uncovering safer, faster, more

  There’s a lot going on underground that you need to know about before you ever start to dig. The Leica DS2000 Utility Detection Radar finds all potential threats, including non-conductive pipes and fibre optics, increasing safety by lowering the risk of accidently hitting underground assets.

  Increase safety, speed up work and lower asset management costs with the ability to prevent hazardous outages and collect more information. The DS2000 betters your business by making it safer, faster and more efficient.

 • Brochure
 • DD220/DD230 SMART Utility Locators Solution | Leica DD SMART Locators & DX Shield Software - Work safer, work faster, work simple

  The new Leica DD SMART utility locator solution, including the DD230/220 cable locator series, DX Shield software and signal transmitters is the only complete portfolio of detection solutions for utility professionals and anyone who is breaking ground. The Leica DD SMART utility locator series uses industry-leading digital signal processing to identify underground assets deeper, faster and more accurately than any other system. Using smart technology, the Leica DD SMART series can record all site usage activities enabling managed safety regimes to flourish. Mapping buried utilities, protecting your assets, personnel and buried utilities has never been more simple with the onboard software. Transfer user logs and data via a hosted service for multiple users, across multiple sites promote smart activities and smart safety.

 • Brochure