SOKKIA B20

กล้องระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 32 เท่า

กล้องระดับอัตโนมัติ กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B20 มีกำลังขยาย 32 เท่า พร้อมขาตั้งกล้องอลูมิเนียม และไม้วัดระดับ (Staff) แบบชัก มาตรฐานกล้องระดับของ SOKKIA ที่ผู้ใช้งานคุ้นเคยมากกว่า 30 ปี พร้อมบริการจาก ตัวแทนจำหน่าย กล้องระดับ SOKKIA อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวยาวนานกว่า 40 ปี ศูนย์ซ่อมที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO บริการจากช่างผู้ชำนาญการได้รับการฝึกอบรมจากต่างประเทศ ด้วยอะไหล่แท้จากผู้ผลิต

 • • กำลังขยาย 32 เท่า
 • • เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 42 mm
 • • ความคมชัดของเส้นสายใย 3"
 • • ขนาดความกว้างของภาพที่มองเห็น (ในระยะ 100 เมตร) 1° 20' (2.3 m)
 • • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.2 m
 • • Focusing Knob 2-speed
 • • ลักษณะอุปกรณ์การเล็ง Peep sight
 • • ความถูกต้อง(Double Run 1 KM) 0.7 mm
 • • ความถูกต้อง(Double Run 1 KM)(เมื่อสวม Micrometer) 0.5 mm
 • • ระบบการชดเชยอัตโนมัติ Magnetic
 • • ระบบการชดเชยอัตโนมัติมีช่วงการทำงาน ± 15'
 • • ความไวของหลอดระดับฟองกลม 10' / 2 mm
 • • การป้องกันฝุ่นและน้ำ IPX6
 • • น้ำหนักตัวกล้อง 1.85 kg
 • • หน่วยของจานองศา 1 องศา

คลอบคลุมทุกการใช้งานงานทำระดับ, งานตัด งานถมดิน, การหาระดับในการก่อสร้าง, การหาระดับในการเทพื้น, การวางคาน, การทำระดับวางเครื่องจักร, งานเทปูน

YouTube Video

ดูวีดีโอ

SOKKIA B20

SOKKIA B20

Accuracy and reliability day-after-day. Sokkia's B series automatic levels feature enhanced reliability under all environmental conditions. Their rugged, compact bodies are tightly sealed against water, dust and humidity (IPx6). Quick setup, easy sighting and superior durability against vibration and shock ensure increased productivity.

The B series levels incorporate field-proven precise and reliable compensator for accuracy you can rely upon. The optimally designed telescope provides exceptionally bright and sharp view that reduces operator's eyestrain. Quick collimation and horizontal angle measurement combine for fast and easy aiming of layout and alignment tasks.

Features:

• Three magnification models: B20 – 32x
• Precise, field-proven compensator
• Horizontal angle measurement
• Superior telescope with two-speed focus knob
• Quick collimation with two horizontal motion knobs

Download

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม สั่งซื้อสินค้าออนไลน์