SURWAY SW202

กล้องระดับดิจิตอล กำลังขยาย 32 เท่า

กล้องระดับแบบดิจิตอล(Digital Level) ยี่ห้อ SUWAY : กล้องระดับดิจิตอล ตัวช่วยให้งานระดับของคุณง่ายยิ่งขึ้น ด้วยฟังก์ชั่นอัตโนมัติ ความแม่นยำ 2 มม. ช่วยให้โครงการของคุณมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ด้วยระบบออโต้โฟกัส ออกแบบให้มีการใช้งานง่าย ทำให้คนทั่วไปสามารถใช้งานได้อย่างเข้าใจ ลดความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ทำให้งานทำระดับของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • • กำลังขยาย 32 เท่า
 • • ค่าความถูกต้อง 2 มิลลิเมตรที่ 1 กิโลเมตร
 • • ระยะมองเห็นใกล้สุด 1.5 m
 • • ระยะมองเห็นไกลสุด 100 m
 • • ระยะเวลาในการวัดปกติ 3 วินาที
 • • AUTOFOCUS มี
 • • ความคมชัดของเส้นสายใย 3"
 • • ระบบชดเชยการเอียง +/- 15'
 • • การแสดงผลค่าการอ่านความสูง 0.1 mm.
 • • การแสดงผลค่าการอ่านระยะทาง 1 mm.
 • • จอแสดงผล 128x32
 • • พื้นที่เก็บข้อมูล 10,000 จุดใน SD Card

คลอบคลุมทุกการใช้งานงานทำระดับที่ต้องการความละเอียดสูง, งานระดับชั้น 1, งานตัด งานถมดิน, การหาระดับในการก่อสร้าง, การหาระดับในการเทพื้น, การวางคาน, การทำระดับวางเครื่องจักร, งานเทปูน

YouTube Video

ดูวีดีโอ

SURWAY SW202

SUWAY SW202 Digital Level

level measuring instrument with Aluminum Bar-code Staff

Digital Level guarantee your fast and efficient operation in leveling by its powerful onboard program. Combine with the automatic processing , station checking and over-tolerance alarming function, SURWAY SW202 Digital Level can easily calculate the height difference and the cumulative stadia difference on the field.

Application

• Topographic survey (detail and area measurement, contour line and occupied point settlement)
• Tunnel, railway and road constructions (cross-section leveling, slope control, abrasion monitoring, etc.)
• Deformation monitoring (settlement observation, loading check)
• Industrial measurement (The leveling for base or foundation settlement about machines, ground and platform.)

Download

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม