Our Services

ศูนย์คาริเบทกล้องสำรวจ

รับคาริเบทกล้องสำรวจทุกยี่ห้อ

บริการรับจ้างสำรวจ

ให้คำปรึกษาและให้บริการสำรวจครบวงจร

รับจ้างสแกนสามมิติ

จัดเก็บข้อมูล Pointcloud พร้อม Process

บริการหลังการขาย

รับประกันสินค้าพร้อมฝึกอบรมการใช้งาน

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม