กล้องประมวลผลรวมแบบ ROBOTIC

Leica TS13

Robotic Total Station ค่าความละเอียด 1"/2"/3"/5" พิลิบดา

Leica TS16

Robotic Total Station ค่าความละเอียด 1"/2"/3"/5" พิลิบดา

Leica MS60

Multi-Station ค่าความละเอียด 1" พิลิบดา

Leica TS60

Robotic Total Station ค่าความละเอียด 0.5" พิลิบดา

Leica TM60

Robotic Total Station ค่าความละเอียด 0.5" / 1" พิลิบดา

SOKKIA ix-500 Series

Robotic Total Station ค่าความละเอียด 1"/2"/3"/5" พิลิบดา

SOKKIA ix-1000 Series

Robotic Total Station ค่าความละเอียด 1"/3"/5" พิลิบดา

SOKKIA Net1AXII Series

Robotic Total Station ค่าความละเอียด 1" พิลิบดา

SOKKIA Net05AXII Series

Robotic Total Station ค่าความละเอียด 0.5 พิลิบดา

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม