Welcome to S.D.M. Co., Ltd., We are Geospatial Solution Provider

FARO® SCENE SOFTWARE ขอใบเสนอราคา
FARO® SCENE SOFTWARE 2019.2

Scene 2019 โปรแกรมประมวลผลและ Register ข้อมูลจากเครืองสแกนเนอร์ยี่ห้อFaro รุ่น Focus ที่ทรงประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญที่มาพร้อมกับตัวเครื่องซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการข้อมูลสามมิติที่มีคุณภาพสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจในงานของคุณอย่างดีที่สุดได้


คุณลักษณะใหม่ของ เวอร์ชั่น 2019.2
• สามารถนำเข้า และส่งออกข้อมูลสกุลไฟล์ .LAS และ .LAZ ได้
• Scene software version 2019.2 สามารถเปิดข้อมูลโปรเจคที่ประมวลด้วยโปรแกรม Scene เวอร์ชันที่สูงกว่าได้
เพิ่มประสิทธิภาพ On-Site Registrationสามารถส่งข้อมูลและประมวลผลข้อมูลสแกนในระหว่างการสแกนที่หน้างานได้ ซึ่งฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับ FARO Laser Scanner รุ่น S เท่านั้น
FARO Laser Scanner Firmware 6.5
Firmware 6.5 สำหรับอัพเดตเฉพาะเครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์ FARO รุ่น FocusS 350, FocusS 350 Plus, FocusS 150, FocusS 150 Plus, FocusS 70, FocusS 70S, FocusM 70 เท่านั้น
• สามารถเข้าถึงเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเอียงได้อย่างรวดเร็ว โดยคลิกที่ไอคอนด้านบนซ้ายของหน้าจอหลัก
• เพิ่มแถบข้อมูลแบบเลื่อนขึ้น-ลง เพื่อแสดงข้อมูลพารามิเตอร์ของการสแกน ปรากฏเพิ่มในหน้าจอแสดงสถานะการสแกน
• หยุดสแกนชัวคราว : ในระหว่างทำการสแกน สามารถกดปุ่มหยุดสแกนชั่วคราวบนหน้าจอเครื่องสแกนเนอร์ ใช้สำหรับการสแกนในสภาพแวดล้อมที่มี คน หรือยานพาหนะเคลื่อนที่ผ่าน เพื่อหลีกเลี่ยงวัตถุเคลื่อนที่ และกดปุ่มสแกนอีกครั้งเพื่อสแกนต่อจนเสร็จ
• สามารถแตะปุ่มเพื่อสลับโหมดการสแกนระหว่างโหมด home screen และโหมด On-site registration

• On-Site Registration: มีการปรับปรุงดังนี้
- การทำงานที่เร็วขึ้นมาก
- สามารถจำกัดจำนวนข้อมูลในการประมวลผลต่อข้อมูลสแกน ทำให้ประหยัดเวลาในการประมวลผล โดยเฉพาะข้อมูลสแกนที่ไม่มีการซ้อนทับกันกับข้อมูลสแกนอื่นๆ
- สามารถตั้งค่าปิดการใช้งาน On-site Registration เพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากรในการประมวลผลสแกนทั้งหมด
- ข้อมูลสแกนที่อยู่ใกล้กันจะถูกรวมและแสดงเป็นหนึ่งไอคอนสแกน พร้อมระบุจำนวนการสแกนทั้งหมดในหน้า Overview Mapโปรแกรม FARO SCENE ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์ยี่ห้อ FARO Focus และยังสามารถใช้ประมวลผลข้อมูลจากเครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์ยี่ห้ออื่นได้ด้วยนี้ สามารถใช้ในการประมวลผลและจัดการข้อมูลสแกนได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถรองรับการต่อข้อมูลสแกนแบบทันที, On-site Registration, automatic Object recognition, ทำการ Register ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถสร้างข้อมูลสแกนสีจริงได้อย่ำงรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถต่อข้อมูลสแกนแบบอัตโนมัติแบบใช้เป้า และแบบไม่ใช้เป้าได้ด้วย


ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์และวัดขนาดได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการวัดที่ง่ายจากข้อมูล 3 มิติ หรือการนำข้อมูลพอยต์คลาวด์ส่งออกได้หลายรูปแบบ รวมถึงส่งออกเป็นรูปแบบ CAD format นอกจากนี้โปรแกรม SCENE สามารถแสดงผลข้อมูล 3 มิติ แบบภาพเสมือนจริง (VR) ทำให้ผู้ใช้เสมือนอยู่ในพื้นที่จริง

วิเคราะห์ข้อมูลสแกนในรูปแบบ 2มิติ, 3 มิติ และ ภาพเสมือนจริง (VR) วิเคราะห์ข้อมูลสแกนได้อย่างชัดเจนและมีคุณภาพที่ไม่มีใครเทียบได้จากข้อมูลที่สมบูรณ์แบบและการปรับสีแบบ HDR การแสดงข้อมูลในรูปแบบ 2 มิติ, 3มิติ และ VR นี้ได้มอบประสบการณ์ดูข้อมูลพอยต์คลาวด์ได้อย่างละเอียดในรูปแบบเสมือนจริง 3 มิติ


การประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ คำสั่งมากมายสำหรับการปรับแก้ข้อมูลสแกนให้มีคุณภาพ และปรับสมดุลสีของชุดข้อมูลสแกนแต่ละตั้งสแกน คำสั่งลบข้อมูลอัตโนมัติสำหรับ moving object จะช่วยประหยัดเวลาในการลบข้อมูลที่ไม่จำเป็น คำสั่ง Batch-Processing ช่วยตรวจจับตำแหน่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสแกน และลดเวลาในการ register


การ register อย่างง่าย โปรแกรม SCENEสามารถ register ข้อมูล แบบใช้เป้า และไม่ใเป้า (Cloud2Cloud) ได้อย่างเชี่ยวชาญและอัตโนมัติ รวมทั้งการต่อข้อมูลแบบ on-site registrstion ช่วยให้การประมวล และ register ในพื้นที่สแกนได้โดยตรง ทำให้สามารถวัดขนาดของข้อมูลในสนามได้แบบเรียลไทม์


การจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างง่ายดาย โปรแกรม SCENE มีคุณสมบัติที่หลากหลาย และใช้งานง่ายต่อผู้เรียนรู้ เช่น hierarchical data structure หรือ project history management จะช่วยให้จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดข้อมูลสแกนสามารถนำเข้าและส่งออกรูปแบบฟอร์แมตที่หลากหลาย


Plug-Ins และ Apps สำหรับการใช้งานที่มากขึ้น โปรแกรม SCENE มี Plug-Ins และ Apps เพิ่มเติมมากมาย เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าสำหรับการทำงานและการประยุกต์ใช้ต่างๆ

SCENE 2019 The Most Intuitive & Efficient Software for Scan Data Processing & Registration Tools for Managing High-Quality 3D Data for Informed Project Decisions


SCENE Feature Release 2019.2

• .LAS/.LAZ Format Import and Export
• Project Data Version Compatibility
• On-Site Registration improvements: Parallel upload & processing. processing and registration of scans during scanning on site, function applies only to FARO FocusS Series Laser Scanners

FARO Laser Scanner Firmware 6.5

Firmware 6.5 is intended to be used with the FARO Laser Scanners FocusS 350, FocusS 350A, FocusS 150, FocusS 150A, FocusS 70, FocusS 70S, FocusM 70

Inclinometer Quick access: You can now jump directly to the Inclinometer page from most scanner screens by tapping the quick access icon at the top of the screen.

Information Drop-down tab: Scan parameters are now displayed in the status area of the scanning screen:

Pause scanning: During most of the scanning process, you can pause a scan using the scan pause button. You might want to pause to avoid scanning a moving object, such as a car or piece of machinery. Resume scanning by tapping the resume scanning button.

FARO® SCENE software is specifically designed for all Focus and third-party laser scanners. Process and manage scan data efficiently and easily by using real time, on-site registration, automatic object recognition, scan registration, and positioning. Generate high-quality data in full color quickly and conveniently by incorporating images from automated targetless and targetbased scan positioning.


Users can begin the evaluation and processing immediately by performing simple measurements, creating stunning 3D visualizations or exporting to various point cloud and CAD formats once SCENE has prepared the scan data. In addition, SCENE features an impressive Virtual Reality (VR) View, allowing users to experience and evaluate captured data in the VR environment


Explore Scan Data in 2D, 3D and Virtual Reality (VR) Explore scan data in unmatched clarity and visual quality due to solid surface rendering and HDR colorization. Visualization of data in 2D, 3D andVR gives an immersive experience in viewing project point clouds in full detail in the 3D Virtual Reality.


Efficient Data Processing Various tools for scan data filtering improve the cleanliness and color balancing of each scan data set. The automatic filter for moving objects significantly reduces the need for manual cleaning. Batch-Processing allows automated marker detection, scan optimization and scan registration with minimized effort.

Easy Data Registration SCENE features professional and automatic workflows for target based and targetless (Cloud2Cloud) scan registration. The powerful on-site registration functionality allows complete scan project processing and registration directly on the measurement site in real time.

Intuitive Data Organization SCENE features a very intuitive and easy to learn user interface. Features such as hierarchical data structure or project history management allow efficient handling of large projects. A seamless integration of scan data is secured through the support of various import and export formats.

Plug-Ins and Apps for Extended Functionality Extend the SCENE functionality with various plug-ins and apps to obtain added value for special workflows and applications.