PIX4Dsurvey

สำหรับลูกค้างานสำรวจที่ต้องการขึ้น CAD จากภาพถ่ายทางอากาศ เช่น แผนที่รังวัด ควรใช้ Pix4D survey และส่งต่อข้อมูลไปยัง Autocad ได้ โดยใช้การประมวลผลข้อมูลจาก PIX4Dmapper หรือ PIX4Dmatic และส่งออกข้อมูลเพื่อนำเข้ามายังโปรแกรม PIX4Dsurvey

คุณสมบัติที่โดดเด่นของโปรแกรม

  • เครื่องมือในการวาด Vector : ที่มีรูปแบบครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นจุด, เส้น, เหลี่ยม โค้ง สำหรับการออกแบบงานสำรวจของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • การวัดปริมาตร : เครื่องมือที่ตอบโจทย์ในการทำงานเกี่ยวกับหาปริมาตร ที่มีคำสั่งที่ง่ายในไม่กี่ขั้นตอน
  • การสร้างพื้นผิว : สามารถสร้างแบบจำนลองพื้นผิว TIN จากเส้นแบ่งขอบเขตโดยอัตโนมัติ และใช้งานง่าย
  • รองรับการทำงานกับ Pointcloud จำนวนมาก รวมถึงสามารถรับข้อมูลจากไฟล์ .las ด้วย
  • โซลูชั่นที่ครบถ้วน : PIX4Dsurvey สามารถนำเข้าข้อมูล .p4d จาก PIX4Dmapper, PIX4Dcloud และไฟล์ .p4m จาก PIX4Dmatic ด้วยการทำงานเพียงไม่กี่ชั้นตอน รวมถึงสามารถทำงานร่วมกันในหลากหลายอุปกรณ์
  • ดูคุณสมบัติทั้งหมดของโปรแกรม

PIX4Dsurvey Workflow

1. ถ่ายภาพจากโดรน

เก็บภาพทางอากาศด้วยกล้องหรือโดรน ทั้งภาพถ่าย วีดีโอ หรือ ภาพถ่ายความร้อน แล้วนำเข้าโปรแกรม PIX4Dmatic.

2. นำเข้าข้อมูล

นำเข้าข้อมูล .las , .laz มายัง PIX4Dsurvy

3. สร้างภาพ Vector ของคุณ

สามารถสร้าง TIN ให้กับ Project ของคุณ รวมถึงการวาด CAD ต่างๆ ด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่าย

4. ทำโมเดล

สามารถสร้างโมเดลแบบจำลอง หรือ แผนที่ของคุณจาก Pointcloud สามารถใช้เครื่องมือ TIN ในการจำแนกข้อมูล, Smart Grid เพื่อผลลัพท์ที่แม่นยำ

5. การทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูล

สามารถแบ่งปันข้อมูลผ่านระบบ Cloud เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างทีม ลูกค้าและ Supplier ซึ่งสามารถกำหนดสิทธิ์ในเข้าถึงข้อมูลได้

YouTube Video

ดูวีดีโอ

Beyond the point

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ PIX4Dsurvey ที่จะช่วยให้งานสำรวจของคุณประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว

สร้าง Vector ได้อย่างง่ายดาย

เครื่องมือที่ครอบคลุม และใช้งานง่าย คุณสามารถออกแบบและสร้างแผนรวมถึงออกแบบโครงสร้างจาก Tools ที่เราเตรียมไว้ให้

ประหยัดเวลา

ทำงานได้รวดเร็วขึ้นถึง 50% โดยการสร้างภาพ Vector จากข้อมูล Pointcloud โดยคำสั่ง Smart Grid

CAD

คุณสมบัติการทำงานร่วมกันสำหรับการส่งต่อข้อมูลไปยัง AutoCAD หรือ GIS Software อื่นๆ ในการออกแบบสำหรับงานสำรวจ

เครื่องมือคำนวณปริมาตร

สร้าง, วัด, คำนวณ ปริมาตรที่รวดเร็วด้วยเครื่องมือที่เราเตรียมไว้ให้ ทำให้งานของคุณเสร็จเร็วและง่ายดาย

ข้อมูลที่คุณจะได้รับ

Vector layers

.dfx, .shp, GeoJSON, .shp, .csv

TIN

LandXML

LAS/LAZ

.las, .laz

Volume

LandXML

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม