PIX4Dreact

PIX4Dreact เป็นอีกโปรแกรมที่มักจะใช้ ในกรณีที่ต้องการประมวลผลที่รวดเร็วทันท่วงที สำหรับงานกู้ภัย หรือสาธารณภัย หรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ซึ่งสามารถประมวลผลข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศได้อย่างรวดเร็วและใช้ทรัพยากรในการทำงานที่ไม่มาก ทำให้สามารถทราบผลข้อมูลหน้างานได้ทันทีเพื่อใช้ในการวางแผนการช่วยเหลือ หรือสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่โดดเด่นของโปรแกรม

  • การทำงานที่รวดเร็วและง่าย : สามารถประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายจากหน้างานได้ทันทีโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  • การวัดและกำหนดจุดที่น่าสนใจ : สามารถเชื่อมต่อแผนที่การทำงานกับสภาพหน้างานจริงเพื่อวิเคราะห์แนวทางและกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานได้อย่างทันถ่วงที
  • การเปรียบเทียบข้อมูล: มีมุมมองในโปรแกรมที่สามารถแสดงข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศกับสภาวะที่ถ่ายผ่านกล้องตรวจจับความร้อน สามารถกำหนดพื้นที่ขอบเขตที่ต้องการทราบข้อมูลได้ด้วยตัวเอง
  • ส่งออกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว : สามารถ export 2d orthomosaic จากโปรแกรมได้ทันทีในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อส่งไปยังผู้เกี่ยวข้อง
  • แชร์ข้อมูลได้ทันทีผ่าน PIX4Dcloud : สามารถ upload ข้อมูลแบบจำลองพื้นผิว orthomosaic หรือ surface ไปยัง PIX4Dcloud ได้ทันที
  • เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานกู้ภัย : PIX4Dreact เครื่องมือสำหรับการทำแผนที่แบบ 2D แบบเร่งด่วนทันถ่วงทีที่ภาคสนาม และหากต้องการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพิ่มเติม สามารถทำงานร่วมกับ PIX4Dmapper ได้อย่างลงตัวเช่นกัน
  • ดูคุณสมบัติทั้งหมดของโปรแกรม

PIX4Dreact Workflow

1. เก็บภาพ

ใช้โดรนของคุณในการบินเก็บข้อมูลทางอากาศ และ เก็บภาพในพื้นที่ที่คุณต้องการ

2. ประมวลผล

นำเข้าภาพจำนวนมากจากโดรนเข้าสู๋โปรแกรม PIX4Dreact และใช้เวลาประมวลผลเพื่อสร้างแผนที่ 2 มิติเพียงไม่กี่นาทีและทำได้ที่หน้างานทันที

3. วิเคราะห์ข้อมูล

PIX4Dreact มีเครื่องมือที่ช่วยให้ระบุจุดที่น่าสนใจบนแผนที่ และทำเครื่องหมายเพื่อประเมินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

4. การแบ่งปันข้อมูล

สามารถแบ่งปันข้อมูลแผนที่ทางการเกษตรของคุณให้กับทีม, ผู้ร่วมงาน เพื่อการตัดสินใจ

5. การตอบสนองที่ทันถ่วงที

ด้วยการใช้งานข้อมูลแผนที่จากโปรแกรม PIX4Dreact ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย และลดต้นทุนได้อย่างไม่น่าเชื่อ

YouTube Video

ดูวีดีโอ

โปรแกรมสำหรับการจัดทำแผนที่ เพื่องานที่ต้องการการตอบสนองที่ทันถ่วงทีโดยเฉพาะ

รับรู้สถานที่ทันถ่วงที รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำและการทำงานร่วมกันของทีมปฏิบัติงานภาคสนาม

รวดเร็ว

PIX4Dreact สามารถสร้างแผนที่ 2 มิติจากภาพถ่ายทางอากาศได้ในไม่กี่นาที เพราะทุกนาทีมีค่าและต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็ว

ใช้งานง่าย

เครื่องมือการทำงานที่ง่ายเพราะออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญงานด้านกู้ภัยโดยเฉพาะ ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วและมีความถูกต้องสูง

โปรแกรมมีขนาดเล็ก

ทำให้สามารถติตดั้งในคอมพิวเตอร์ระดับกลางและใช้งานในภาคสนามได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต

แบ่งปันข้อมูลได้รวดเร็ว

ทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ผ่าน PIX4Dcloud หรือ รูปแบบ PDF เพื่อแบ่งปันไปยังทีมภาคสนามในการลงพื้นทีปฏิบัติงาน

ข้อมูลที่คุณจะได้รับ

2D orthomosaic map

geoTIFF

Markers and measurements

GeoJSON, KML, Shapefile,PDF

Screenshots and whole maps

JPEG, p4r

PDF Report

PDF

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม