PIX4Dfields

ลูกค้า Drone เกษตร ที่ต้องการวางแผนการพ่นยา หรือปุ๋ย หรือแม้แต่วิเคราะห์พันธ์ุพีช PIX4Dfield สามารถกำหนดขอบเขตการบินเฉพาะตามเงื่อนไขได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบินและ วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานร่วมกับข้อมูลภาพถ่าย วีดีโอ หรือ ภาพถ่ายความร้อนเป็นต้น

คุณสมบัติที่โดดเด่นของโปรแกรม

  • การประมวลผลที่รวดเร็วและแม่นยำ : สามารถประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายจากหน้างานได้ทันทีโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  • สร้างดัชนีพันธุ์พืชได้อย่างง่ายดาย : สามารถสร้างและกำหนดค่าดัชนีชี้วัดทางการเกษตรเพื่อเข้าใจในพฤติกรรมหรือข้อมูลที่ได้มีการนำเข้ามาที่โปรแกรม
  • การกำหนดแบ่งขอบเขต: สามารถรวบรวมข้อมูลจากดัชนีและมีการจัดการแบ่งหมวดหมู่หรือขอบเขตของข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
  • การเปรียบเทียบข้อมูล : สามารถจัดแบ่งหน้าจอเป็น 2 ข้อมูลในการเปรียบเทียบช่วงเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ
  • การวัดข้อมูลและคำอธิบาย : มีเครื่องมือในการอธิบายข้อมูลรวมถึงการวัดขนาดพื้นที่ที่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลโครงการ
  • เครื่องมือคำนวน : สามารถคำนวณค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนจากข้อมูล DSM สร้างเป็น Index file รวมถึงคำอธิบายประกอบพื้นที่ได้
  • การส่งออกข้อมูลเป็น PDF : สามารถแบ่งปันแผนที่ในรูปแบบ PDF ผ่านเครื่องมือใน PIX4Dfield ได้อย่างง่ายดาย
  • ดูคุณสมบัติทั้งหมดของโปรแกรม

PIX4Dfield Workflow

1. เลือกเซนเซอร์

เลือกเซนเซอร์ที่จะใช้งานกับโดรนของเราในการเก็บข้อมูล เช่น กล้องถ่ายภาพปกติ, กล้องถ่ายภาพความร้อน หรือใช้งานร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียม

2. ประมวลผล

โปรแกรม PIX4Dfield สามารถประมวลผลข้อมูลโดยการรับข้อมูลโดยตรงจากโดรนในภาคสนาม 6.8 GB หรือ 2948 ภาพ หรือ ความยาววีดีโอ 10 นาที เป็นต้น

3. Scout

สามารถสร้าง Orthomosaics, Surface model, Index maps เพื่อกำหนดพื้นที่การพ่นยา รวมถึงตัดขอบเขตพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

โปรแกรมสามารถแสดงภาพระยะการเจริญเติบโตของพืช เปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ แสดงประสิทธิภาพของผลผลิตของคุณ

5. การแบ่งปันข้อมูล

สามารถแบ่งปันข้อมูลแผนที่ทางการเกษตรของคุณให้กับทีม, ผู้ร่วมงาน โดยใช้ PIX4Dfield PDF Report หรือ PIX4Dcloud เป็นต้น

6. การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในโปรแกรม Farming Management software

YouTube Video

ดูวีดีโอ

สร้างแผนที่ทางการเกษตรที่แม่นยำด้วยภาพถ่ายโดรนและดาวเทียม

โปรแกรม PIX4D สามารถนำเข้ามูลจาก Sensor ที่หลากหลาย รองรับการนำเข้าไฟล์จากหลากหลายนามสกุล และ หลากปลายประเภท

Multispectral images

RGB cameras, drone images

Satellite images

Modified cameras and other cameras

ผลลัพธ์ภาคสนาม

PIX4Dfield สามารถประมวลผลและสร้างแผนที่ได้อย่างรวดเร็วที่ภาคสนามโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วหน้างาน

แผนที่ที่มีความแม่นยำสูง

สามารถจัดทำแผนที่พืชผลได้อย่างง่ายดายด้วยข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายดาวเทียม

ผลลัพท์ที่น่าเชื่อถือ

สามารถคาดเดาวิคราะห์ข้อมูลสุขภาพพันธุ์พืช ตรวจสอบปัญหาโดยใช้ภาพถ่าย RBG ความละเอียดสูงเปรียบเทียบกับภาพจากกล้อง Multispectral

แบ่งปันข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

สามารถแบ่งปันข้อมูลแผนที่หน้างานของคุณผ่าน PIX4Dcloud ในรูปแบบ PDF ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยม

ข้อมูลที่คุณจะได้รับ

Orthomosaic

Field boundaries

Vegetation index map

Digital surface model

Zonation map

Prescription map

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม