GNSS

เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม GNSS เทคโนโลยีการหาค่าพิกัดผ่านเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมตอบโจทย์งานสำรวจได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เครื่องหาพิกัดดาวเทียมสำหรับงานสำรวจ

เครื่องหาตำแหน่งพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS) สำหรับงานสำรวจ ให้ค่าความถูกต้องสูงมีรูปแบบการทำงานทั้งแบบ Static และ RTK

เครื่องควบคุม

ควบคุมการทำงานใช้งานร่วมกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS สามารถใช้งานร่วมกับ เครื่องหาตำแหน่งพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ได้ทุกรุ่น

โปรแกรมประมวลผลข้อมูล

โปรแกรมประมวลผลข้อมูลจากเครื่องมือสำรวจและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม