การทำ Survey Control ในงานสำรวจและก่อสร้าง

ทำไมต้องทำ Survey Control

  การทำ Survey Control คือ การรังวัดหา ค่าพิกัดของจุดเพื่อได้มาซึ่งค่าพิกัด xyz หรือ ค่าพิกัดทางราบ และทางดิ่ง ที่มีความถูกต้องแน่นอนใช้สำหรับการควบคุมงานต่าง ๆ ในงานสำรวจ Survey Control ในงานสำรวจและงานก่อสร้าง เราสามารถเรียกอีกอย่างว่า การทำวงรอบ ซึ่งน่าจะคุ้นหูมากกว่า

วงรอบคืออะไร

  คือเส้นที่ต่อเนื่องกันจำนวน หลายๆเส้น ซึ่งที่ปลายเส้นจะถูกสร้างหรือทำเครื่องหมายที่แน่นหนาไว้เพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงสำหรับงานสำรวจ (ซึ่งเรียกว่าหมุดวงรอบ หรือหมุดอ้างอิง) มีทั้งแบบรูปปิด (วงรอบปิด) และ รูปเปิด (วงรอบเปิด)

จุดประสงค์หลักของการทำวงรอบคือ?

  - เพื่อกำหนดหมุดบังคับทางราบที่สะดวกที่สุด
  - เพื่อตรวจสอบความละเอียดของงาน

ขั้นตอนการทำวงรอบ

  1 พิจารณาจุดที่ต้องการสร้างเป็นหมุดควบคุมโดยต้องคำนึงถึงความมั่นคงของตำแหน่งและการครอบคลุมรายละเอียดที่ต้องการ
  2 ทำการสร้างหมุดวงรอบ โดยจำนวนหมุดที่สร้างจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณรายละเอียดของงาน
  3 ทำการเก็บข้อมูลด้วยโดยข้อมูลที่ต้องการคือ มุม กับระยะทาง
  4 คำนวณค่าพิกัดและชั้นของงานวงรอบ
  ในส่วนของการคำนวนหรือขั้นตอนการทำสามารถติดตามได้ผ่านคลิป

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม