การทำ Survey Control ในงานสแกนสามมิติ

ทำไมต้องทำ Survey Control ในงานสแกนสามมิติ สแกนเนอร์ถูกต้องแม่นยำไม่พอหรือ?

    ก่อนจะไปหาคำตอบว่า การทำ Survey Control ในงานสแกนสามมิติคืออะไร ขออนุญาตเกริ่นคร่าว ๆ เกี่ยวกับ Concept ของการทำ Survey Control กันก่อน Survey Control คือ การรังวัดค่าพิกัดของเป้าอ้างอิง (Reference Target) ที่ใช้สำหรับการต่อข้อมูลสแกน (Registration) โดยมีค่าพิกัดทั้งทางราบและทางดิ่ง เพื่อใช้ควบคุมค่าความคลาดเคลื่อนสะสมที่เกิดขึ้นจากระบวนการ Registration ทำให้ข้อมูลสแกนที่ Register ด้วยจุด Survey Control จะมีความถูกต้องสูง และมีค่าพิกัดเดียวกันกับหมุดอ้างอิงของโครงการ

YouTube Video

ดูวีดีโอ

หลักการณ์ทำงานทั่วไป

Virtualize for Planning

หลักการณ์ทำงานทั่วไปของการเก็บข้อมูลด้วย เลเซอร์สแกนเนอร์
หลักการทำงานทั่วไปของการเก็บข้อมูลสแกน คือการติดตั้ง Target และเริ่มสแกนตามตำแหน่งที่วางแผนไว้ จากนั้นนำข้อมูลแต่ละตั้งสแกนมาต่อกัน ซึ่งจะพบว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนสะสมเพิ่มขึ้น ตามจำนวนจุดตั้งสแกนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ข้อมูลสแกนเกิดการเหลื่อมกัน ไม่สามารถนำไปใช้งานได้ในงานบางประเภทที่ต้องการความถูกต้องสูง

การทำ Survey Control

การทำ Survey Control ในงานสแกนสามมิติ : เนื่องจากการสแกนเก็บข้อมูลในพื้นที่ขนาดใหญ่ เมื่อนำข้อมูลมา Registration จะมีความคลาดเคลื่อนในการต่อข้อมูลสแกนแต่ละจุดสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งจำนวนจุดตั้งสแกนเยอะ ค่าความคลาดเคลื่อนสะสมจากการ Register ก็จะเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการทำจุดควบคุม (Survey Control) เพื่อช่วยลดค่าความคลาดเคลื่อนสะสม ดังนั้นจำเป็นต้องการลดความคลาดเคลื่อน โดยการรังวัดค่าพิกัดเป้าอ้างอิง โดยใช้กล้องสำรวจ โยงค่าพิกัดจากหมุดของโครงการ หรือหมุดลอย แล้วยิงค่าพิกัดตรงจุดกึ่งกลางเป้าพร้อมกับตั้งชื่อตามหมายเลขเป้า ซึ่งต้องมีเป้าอย่างน้อย 3 เป้า ต่อ 1 กลุ่มจึงจะสามารถนำมาประมวลผล (Georeferencing) เพื่อคำนวณหาค่าพิกัดและทิศของจุดตั้งสแกนโดยตรง

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม