โปรแกรม SOKKIA Link

โปรมแกรมสำหรับการเชื่อมต่อ เพื่อนำข้อมูล เข้าและออก ระหว่างคอมพิวเตอร์และกล้อง SOKKIA ทุกรุ่น รองรับการส่งผ่านข้อมูลทาง USB และสายโหลด ขั้นตอนการดำเนินการแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้

กรณีกล้องรุ่นใหม่ (IM-Series, CX-Series) มีช่องเสียบสาย USB

    1. ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม SOKKIA LINK เพื่อทำการติดตั้ง ช่องทางการดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่
    2. ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วทำการเชื่อต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ และเริ่มใช้งานตามความต้องการ

กรณีเป็นกล้องรุ่นเก่า (ใช้สายโหลด DOC27 ในการเชื่อมต่อ)

1. ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม SOKKIA LINK เพื่อทำการติดตั้ง ช่องทางการดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่
2. ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์สายโหลด โดยสามารถทำการดาวน์โหลดได้โดยการ คลิ๊กที่นี่
3. ทำการเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ผ่านสายโหลด และเริ่มใช้งานตามความต้องการ

YouTube Video

ดูวีดีโอ

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม