มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มาตรการดูแลพนักงานเจ้าหน้าที่บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด

    1. บริษัทดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกคนที่เข้าทำงานภายในอาคารสำนักงาน ต้องมีค่าไม่เกิน 37.5 องศา ตรวจวัดอุณหภูมิผู้รับเหมาทุกคนก่อนแลกบัตรขึ้นอาคาร ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนแลกบัตรเข้าห้องฝึกอบรม ตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน ทุกคนก่อนเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ในอาคารสำนักงาน
    2. บริษัทจัดให้พนักงานในส่วนดูแลประสานงานลูกค้า ทำการตรวจวัดอุณหภูมิและมีการควบคุมพื้นที่การปฏิบัติงาน พร้อมกรอกแบบสำรวจการเดินทางทั้งตนเองและบุคคลในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่พนักงานส่วนดูแลลูกค้าต้องพบปะลูกค้า จะมีการรักษาและเว้นระยะห่างในการให้บริการ และมีการฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ สม่ำเสมอ พร้อมกับจัดให้มีจุดให้บริการเจลล้างมือให้แก่ลูกค้าในทุกจุดสัมผัสและให้บริการ
    3. บริษัทจัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ใช้งานร่วมอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น ลิฟต์ ราวบันได ห้องประชุม
    4. และเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการรับเชื้อทางบริษัทจัดให้มีการ WFH (Work form Home) สำหรับพนักงานในส่วนที่สามารถปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ได้ แต่ยังสามารถทำการประสานงานได้ผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทได้ตามปกติ
    5. พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการลูกค้า และจัดเตรียมหน้ากากอนามัย สำหรับเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานกลุ่มเสี่ยงหากพบการติดต่อในพื้นที่

บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด เราห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านด้วยมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มาตรการดูแลกล้องที่เข้ามารับบริการยังศูนย์ซ่อม บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด

1. กล้องที่มีการนัดรับจากสถานประกอบการลูกค้าเข้ามายังศูนย์ซ่อมบริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด จะได้รับการฆ่าเชื้อด้วยสเปรย์ Covid-19 Clean ก่อนเข้าสู่ห้องซ่อมทุกครั้ง
2. ทีมงานรับกล้องสวมชุดเพื่อป้องการสัมผัสกล้องอย่างเคร่งครัดอาทิเช่น หน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐาน ถุงมือ และพกสเปรย์สำหรับฆ่าเชื้อ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในหน้าที่ให้บริการ
3. เมื่อนำกล้องเข้ามายังศูนย์ซ่อม กล้องจะได้รับการดูแลจากทีมงานเป็นอย่างดี และมีการรักษามาตรการอย่างคุมแน่นหนา เช่น ช่างสวมถุงมือยางในการซ่อมเครื่องมือ ทำความสะอาดด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์บริเวณด้านนอกและด้านในกล่องเพื่อทำการฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบ
4. กล้องที่ได้ผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดแล้วจะมีการติดสติ๊กเกอร์ผนึกกล่อง และปิดด้วยสติ๊กเกอร์ SDM We Care อย่างแน่นหนา ก่อนส่งถึงมือลูกค้า
5. ทีมงานนำกล้องจัดส่งให้แก่ลูกค้าและทำความสะอาดและฉีดพ่นด้วยสเปรย์เมื่อถึงมือลูกค้า และส่งมอบพร้อมสเปรย์ SDM Care เฉพาะลูกค้าบริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด เท่านั้น

มาตรการการเข้ารับบริการด้วยตัวเองของลูกค้า บริษัทเอส.ดี.เอ็ม. จำกัด

1. ลูกค้าที่เข้ารับบริการจากที่ บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด จะได้รับการสอบถามประวัติการเดินทาง เพื่อประเมินความเสี่ยงในการรับเชื้อ พร้อมการตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าสู่พื้นที่
2. กรณีลูกค้านำกล้องเข้ามารับบริการ ทางบริษัทจะทำการทำความสะอาดด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ ก่อนเข้าสู่พื้นที่การให้บริการ
3. บริษัททำการจัดเตรียมพื้นที่รับรองลูกค้าไว้ให้สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
4. เพื่อลดระยะเวลาในการกรอกข้อมูลขอเข้าพื้นที่ ลูกค้าสามารถทำการดาวน์โหลดเอกสารเพื่อทำการกรอกและนำเข้ามายังบริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด เพื่อแสดงให้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนการรับการตรวจวัดอุณหภูมิตามขั้นตอนต่อไป
5. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคัดกรอง ก่อนเข้าสู่พื้นที่ คลิ๊กที่นี่

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม