กล้องระดับ | Leveling

คือ “กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องมืองวัดระดับชนิดฟองน้ำที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงต่ำของพื้นที่”

    กล้องระดับเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการหาความสูงของจุดต่าง ๆ ที่เราต้องการทราบและสามารถที่จะนำไปคำนวณหาค่าระดับของจุดนั้นจากระดับต่าง ๆ เช่น ค่าระดับน้ำทะเลปาน กลาง (Mean Sea Level : MSL) หรือระดับตามหมุดหลักฐาน (Bench Mark : B.M.) เป็นต้น
    กล้องระดับมีหลายชนิดและหลายลักษณะ ซึ่งมีข้อกำหนดในการใช้งานตามความละเอียดของชั้นของงาน ตามข้อกำหนดของหน่วยงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานและต้องทราบและเครื่องมือ เลือกใช้ให้ถูกต้อง

กล้องระดับจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ

กล้องระดับอัตโนมัติ Automatic Level กล้องระดับอัตโนมัติ : เป็นกล้องระดับทั่วไปได้รับความนิยม เนื่องจากมีราคาไม่แพง และสามารถทำงานได้หลากหลาย โดยลักษณะการทำงานเมื่อมีการวัดค่าจะต้องมีการจดบันทึก และคำนวนค่าที่ได้ด้วยตัวเอง

กล้องระดับดิจิตอล Digital Level กล้องระดับดิจิตอล : เป็นกล้องระดับคุณภาพสูงรองรับงานที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำมาก มีคุณลักษณะพิเศษคือมีเครื่องคำนวนในตัวเครื่องทำให้แสดงค่าการอ่านไม้สต๊าฟในรูปแบบดิจิตอลผ่านหน้าจอได้ทันที

ปัจจัยหลักในการเลือกซื้อกล้องระดับ

ซึ่ง 2 ปัจจัยหลัก ที่จะแนะนำ คือ เรื่องของ ค่าความละเอียด(accuracy) ในการทำระดับ แบบ ดับเบิ้ล รัน และ กำลังขยายของ กล้องแต่ละรุ่น

เรื่องค่าความถูกต้อง

เป็น ตัวชี้วัด ว่า ค่าความถูกต้องของงานที่เราทำ ต้องการความละเอียดประมาณไหน ในการทำงานระดับ ขึ้นอยู่กับเราเป็นคนเลือกใช้ว่า ต้องการ ค่าความละเอียด สำหรับงานนั้นๆอย่างไร กำลังขยาย เป็น อีกปัจจัย ที่ ต้อง นำมาคิดพิจารณา บางท่านยัง เข้าใจว่า ยิ่งกำลังขยาย มาก ก็ยิ่งส่องได้ไกล การส่องได้ไกลเท่าไหร่ สำหรับกำลังขยาย ที่แตกต่างกัน นั้น บอกได้ ณ ตรงนี้เลยว่า

"กล้องทุกกำลังขยาย"

สามารถ ส่อง ได้เท่ากับที่ตาเรามองเห็น แต่จุดสำคัญ อย่าลืม ว่าเราทำงานระดับ ใช้งาน ร่วม กับไม้สต๊าฟ ส่องได้ไกล ก็จริง แต่ เราจะไม่สามารถ มองเห็นไม้ สต๊าฟ จะไม่สามารถประมาณค่าการอ่าน ของไม่สต๊าฟ ได้ ก็จะส่งผล ถึงค่าความถูกต้องของงาน ด้วยเช่นกัน

การใช้กล้องระดับในงาน Construction

ทฤษฎี เกี่ยวกับ ค่าแก้ความโค้งของโลก เพราะ กล้องระดับ ในการส่อง จะ เป็น แนวเส้นตรง (เส้นระดับนั่นเอง) ระยะทาง จากกล้องไปยังไม่สต๊าฟ ไม่ควร ที่จะ มากเกินกว่า 40-50 เมตร (ตามทฤษฏี ทั่วๆไปนะครับ ถ้ามากกว่านั้น จะต้องมีการปรับแก้ค่าความโค้งของโลกเข้ามาเกี่ยวข้อง) และ มีทฤษฎีของการปรับแก้ กล้องระดับ (10/40) เข้ามา อ้างอิง ทำให้ ระยะทางที่น่าเชื่อถือ และเหมาะกับการทำงานระดับ คือ 40-50 เมตร

ในการทำงานระดับ ทั่วๆไป เช่นงาน ปรับระดับดิน งานถามดิน งาน ให้ระดับ ภายในอาคาร หรือ งานอื่นๆ กำลังขยาย 24 เท่า ถือว่าเพียงพอต่อการทำงาน งานติดตั้งเครื่องจักร งาน ถนน ที่ต้องถ่ายระดับไกลๆ เรา ควรเลือกที่ค่าความถูกต้อง เป็นปัจจัยหลัก ในการตัดสินใจ เรื่องกำลังขยายเป็นเรื่องรอง ค่า กำลังขยาย กับ ค่าความถูกต้องจะสอดคล้องกัน คือ กำลังขยาย ยิ่งมาก ค่าความถูกต้องก็จะมากขึ้นด้วย อีกปัจจัย ที่ สามารถนำมาคิด พิจารณาเพิ่มเติม ก็คือ ความความชัดของสายใย(resolving power) ค่า ที่ น้อย ยิ่งดี หมายความว่า ค่าน้อย จะทำให้ สายใยกล้อง เล็กและบาง เมื่อสายใยบาง เมื่อส่องที่ระยะไกล จะช่วยให้การประมาณค่าชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม