Leica SmartLink

SmartLink คือการให้บริการค่าปรับแก้ของ GNSS จากดาวเทียม โดยใช้หลักการ PPP*

    หลักการของ Leica Geosystems GNSS technology คือการทำงานของ RTKplus และ SmartLink – PPP Solution, ซึ่งจะช่วยในการทำงาน RTK แบบปกติ หากมีการใช้งาน GNSS Rover รุ่นที่มี self-learning GNSS sensor (GS16, GS18T) ก็จะสามารถเลือกสัญญาณที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานได้เองด้วย
    โครงสร้างการทำงานของระบบ RTK GNSS ในบางครั้งจะประสบปัญหาในการทำงาน เนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น ไม่มีสถานีฐานอยู่ใกล้ๆ ไม่มี สัญญาณปรับแก้ให้บริการในบริเวณที่ทำงาน หรือ ไม่มีสัญญาณ GNS หรือ สัญญาณวิทยุ ซึ่งในกรณีนี้ เทคโนโลยี PPP จะเข้ามาช่วย และในกรณีของ Leica Geosystems เราจะเรียกว่า การให้บริการ Smartlink และ Smartfill

*PPP Solution: Precise Point Positioning: จะมีประโยชน์เพื่อใช้งาน Leica GNSS rover ที่ไม่มีสัญญาณค่าปรับแก้โครงข่ายใดๆ และ ไม่มีสัญญาณมือถือ

What is SmartLink?

SmartLink คือการให้บริการรายปี ของค่าสัญญาณปรับแก้ GNSS จากดาวเทียม ซึ่งจะได้รับ 2 ฟีเจอร์ดังนี้:หากมีการใช้งาน GNSS Rover รุ่นที่มี self-learning GNSS sensor (GS16, GS18T) ก็จะสามารถเลือกสัญญาณที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานได้เองด้วย

ให้ความสามารถในการวางตำแหน่งในภาคสนาม ด้วยความถูกต้องระดับเซนติเมตร โดยไม่ต้องใช้ข้อมูล RTK

ใช้สำหรับกรณีที่ใช้ข้อมูล RTK ให้สามารถรักษาความถูกต้อง แม้ว่าข้อมูล RTK จะขาดการเชื่อมต่อ

How to use SmartLink?

SmartLink คือการให้บริการรายปี ของค่าสัญญาณปรับแก้ GNSS จากดาวเทียม ซึ่งจะได้รับ 2 ฟีเจอร์ดังนี้:หากมีการใช้งาน GNSS Rover รุ่นที่มี self-learning GNSS sensor (GS16, GS18T) ก็จะสามารถเลือกสัญญาณที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานได้เองด้วย

สมมติว่า: ถ้าคุณต้องการทำงานในพื้นที่ที่มี Leica GNSS rover อยู่
- ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
- ไม่สามารถตั้งค่า Base Station ได้
- คุณอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและต้องการสร้างหมุด Ground Control Point
หากไม่มี SmartLink การทำงานในสภาพแวดล้อมดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ยาก และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้ตำแหน่งทันทีโดยมีความถูกต้องระดับเซนติเมตร ในกรณีดังกล่าว มีวิธีรังวัดวิธีเดียวคือการรังวัดข้อมูลดิบในช่วงเวลาหนึ่งและหาค่าพิกัดด้วยวิธีการ Post-Processing ซึ่งใช้เวลานาน

How can if offer new ways or working with GNSS which were previously not possible?

SmartLink สามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหา การใช้ข้อมูลแก้ไขจากดาวเทียมเสริมตำแหน่งแบบเรียลไทม์ที่มีความแม่นยำแบบ 2 มิติ สามารถคำนวณได้ซึ่งประมาณ 3 เซนติเมตร หมายความว่าคุณสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีการติดตามดาวเทียมเสริม เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจะใช้ข้อมูลแก้ไขโดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงความถูกต้องทางตำแหน่ง กระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 10 - 30 นาที เพื่อให้ได้ค่าพิกัดที่มีความถูกต้องประมาณ 3 เซนติเมตร หลังจากนี้ ถึงแม้ว่าคุณจะสัญญาณดาวเทียมจะหายไป แต่จะสามารถกลับมารับสัญญาณได้ โดยใช้เวลาประมาณ 1 นาที

Summary

- SmartLink จะไม่สามารถแทนบริการเครือข่าย เช่น SmartNet
- แต่ช่วยให้คุณทำงานกับ RTK Rover ของคุณในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูล RTK
- ความถูกต้องทางตำแหน่งสูง โดยไม่ใช้ข้อมูล RTK
- คุณกำลังรังวัดในสถานที่ห่างไกลที่ไม่มี Network ของจุดอ้างอิง, ค่าพิกัด และบริการ Network RTK ใช่หรือไม่? นอกจากนี้ยังไม่มีโอกาสในการสร้าง Network Base ของคุณเองโดยใช้กระบวนการ Post-Processing ที่มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ด้วย SmartLink คุณสามารถเริ่มสำรวจภายใน 30 นาทีด้วยความแม่นยำ 2มิติ ± 3 เซนติเมตร
- คุณทำงานในพื้นที่ที่มีการรบกวนสัญญาณ RTK เนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์หรือไม่? แม้ว่าคุณจะต้องการทำงานต่อด้วยความถูกต้องระดับเซนติเมตรโดยไม่หยุดและไม่มีการแก้ไข RTK ตลอดระยะเวลาทำงาน ซึ่ง SmartLink เป็นทางออกสำหรับคุณ

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม