ข้อควรพิจารณาในเลือกเครื่องสแกนเนอร์ให้เหมาะกับความต้องการ

3D position accuracy

1. Ranging error ความถูกต้องของข้อมูลระยะที่วัดด้วยแสงเลเซอร์ ค่ายิ่งน้อยยิ่งมีความถูกต้องสูง ซึ่งปัจจุบันเครื่องสแกนเนอร์ที่มีอยูจะมีค่าRanging error 1 - 5 mm
2. Angular accuracy ความถูกต้องของการวัดมุม ค่ายิ่งน้อยยิ่งดี จะช่วยให้ข้อมูลสแกนมีตำหน่งที่ถูกต้องสูง ซึ่งปัจจุบันเครื่องสแกนเนอร์ที่มีอยูจะมีค่าAngular accuracy 8 - 20 ฟิลิปดา ซึ่งงานที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูง เช่นงานสแกนโรงงานเพือเก็บข้อมูลสภาพจริง มาสร้างAs-buite Model , งานตรวจสอบความคลาดเคลื่อน ควรเลือกเครื่องสแกนเนอร์ที่มีค่า 3D position accuracy ไม่ควรเกิน 3.5 mm

ความปลอดภัยของแสงเลเซอร์

ควรเลือกเครื่องสแกนเนอร์ที่ใช้แสงเลเซอร์ชนิด Class 1 ซึ่งมีความปลอดภัยสูง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและบุคคลทั่วไปที่อยู่ในรัศมีการสแกน

อัตราความเร็วในการสแกน

คือจำนวนจุดต่อวินาทีที่เครื่องสแกนเนอร์สามารถสแกนได้ อัตราสแกนยิ่งเยอะยิ่งทำให้สแกนเร็วขึ้น ซึ่งปัจจุบันสแกนเนอร์ที่จำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปสามารถสแกนได้ที่อัตราสแกนสูงสุด 30,000 - 2,000,000 จุด/วินาที

รัศมีในการสแกน

คือระยะไกลสุดที่เครื่องสแกนเนอร์สามารถสแกนเก็บข้อมูลได้ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกเครื่องสแกนเนอร์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น ถ้าต้องการซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับสแกนภายในอาคาร ระยะสแกน 60 - 150 เมตร ก็เพียงพอต่อการใช้งาน
แต่ถ้ามีงานสแกนภายนอกอาคาร สแกนสำรวจตึกสูงมากกว่า 50 ชั้นหรือสะพานขนาดใหญ่ เครื่องสแกนเนอร์ที่มีระยะสแกน 250 -350 เมตรน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม
และในกรณีนำไปใช้ในงานสแกนเหมืองขนาดใหญ่ เครื่องสแกนเนอร์ควรมีระยะสแกนไม่น้อยกว่า 1000 เมตรเป็นต้น ซึ่งถ้าเราเลือกเครื่องสแกนเนอร์มีระยะสแกนไม่สอดคล้องกับงานก็จะทำให้ สิ้นเปลืองงบประมาณ หรือทำให้ไม่สามารถสแกนเก็บข้อมูลได้ทั้งหมดเนื่องจากไกลเกินระยะสแกนเป็นต้น

ขนาดและน้ำหนักของตัวเครื่อง

ซึ่งจะส่งผลต่อความคล่องตัวในการทำงาน ในพื้นที่คับแคบหรือเดินค่อนข้างลำบากเช่นงานสแกนในโรงงาน และการเคลื่อนย้ายเครื่องสแกนเนอร์ไปตั้งยังจุดถัดไป ซึ่งถ้าเครื่องมีขนาดใหญ่ น้ำหนักเยอะก็จะต้องใช้ขากล้องสำรวจ ทำให้เวลาย้ายจุดตั้งกล้อง ต้องถอดเครื่องสแกนเนอร์ออกจากขาก่อนย้าย แล้วติดตั้งเครืองใหม่ทำให้เสียเวลาในการติดตั้ง แต่ถ้าเป็นเครื่องสแกนเนอร์ขนาดเล็กสามารใช้ขาตั้งกล้องแบบน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องสแกนเนอร์พร้อมขาได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาในการติดตั้งและย้ายเครื่อง ทำให้เริ่มสแกนได้เร็ว ปริมาณงานที่สแกนได้ต่อวันก็จะเยอะกว่า

มุมมองในการสแกนเก็บข้อมูล

ประกอบด้วยค่าสแกนเก็บข้อมูลในแนวราบ ซึ่งปกติทุกเครื่องสามารถเก็บข้อมูลได้ 360 องศา ความสามารถในการเก็บข้อมูลในแนวดิ่ง ซึ่งค่าทั่วไปอยู่ที่ 70 - 310 องศา ควรเลือกเครื่องสแกนเนอร์ที่มีค่ามุมสแกนเก็บข้อมูลในแนวราบไม่น้อยกว่า 360 องศาและแนวดิ่งไม่น้อยกว่า 270 องศาเพื่อให้สามารถใช้สแกนเก็บข้อมูลได้รอบทิศทางหรือที่เรียกว่า Full Dome ซึ่งจะเหมาะสำหรับงานสแกนทั้งภายในและภายนอกอาคาร

กล้องถ่ายภาพ

ควรเลือกเครื่องสแกนเนอร์ที่มีกล้องถ่ายภาพติดตั้งภายในตัวเครื่องเพื่อความคล่องตัวในการใช้งาน ไม่ต้องเสียเวลาในการติดต้้ง โดยเลือกที่มีความละเอียดของภาพพาโนรามาไม่น้อยกว่า 150 ล้านพิกเซล และควรมีความสามารถถ่ายภาพโหมดHDR ซึ่งจะช่วยเก็บรายละเอียดข้อมูลบริเวณที่แสงน้อย หรือแสงจ้ามากได้

บริการหลังการขาย

เครื่องสแกนเนอร์มีราคาค่อนข้างสูง ในการตัดสินใจซื้อ บริการหลังการขายเป็นจุดสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพือให้เราสามารถใช้งานเครื่องมือได้อย่างถูกต้องและใช้งานได้นาน ควรเลือกซื้อเครื่องสแกนเนอร์ที่มีตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ และมีทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานผู้ผลิต อบรมการใช้งาน ให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องมือ

ราคา

ควรเลือกเครื่องสแกนเนอร์ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานและความต้องการใช้งาน จะทำให้ช่วยลดงบประมาณในการจัดซื้อและสามารถใช้ทำงานได้ ถ้าเราซื้อเครื่องเกินความจำเป็นราคาก็จะสูงตามไปด้วยแต่ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ แต่ถ้าซื้อเครื่องราคาถูกแต่คุณสมบัติไม่ตรงกับงานก็ไม่สามารถใช้ทำงานได้

YouTube Video

ดูวีดีโอ