Hovermap - Emesent

Hovermap

    Hovermap เกิดจากการวิจัยที่ได้รับเงินทุนพิเศษจากประเทศออสเตรเลียเพื่อช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจาก GNSS Receiver ในเครื่องมือประเภท Mobile Lidar แต่ถูกพัฒนาขึ้นโดยการใช้ High accuracy Ground Control point และAlgorithm ในการคำนวณค่าพิกัดที่ได้จาก liDAR แบบ Autonomous Level 2 ให้ความถูกต้องระดับสูง สามารถนำไปใช้ในรูปแบบ Mobile ได้ทุกรูปแบบ ได้แก่ Autonomous Drone , SLAM Handheld, Mobile Mapping เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานที่ต้องการความรวดเร็ว พื้นที่เข้าถึงยาก หรือบริเวณที่ความถูกต้องสูงกว่าระบบ Mobile ปกติ ทั้งเครื่องมือ และโปรแกรมใช้งานง่าย มีความคล่องตัวสูงและคุ้มค่าสำหรับธุรกิจที่ใช้ข้อมูล Geospatial ขั้นสูงอย่างแท้จริง

YouTube Video

ดูวีดีโอ

จุดเด่นของ Hovermap | ทำการสแกนได้อย่างรวดเร็วและสามารถปรับการใช้งานให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม

สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ด้วยตนเอง

Hovermap พัฒนาในรูปแบบ Autonomous Drone ดังนั้น จะสามารถจับตำแหน่งของวัตถุโดยรอบโดรนในการป้องกันการชน และยังช่วยนำทางได้ด้วยตัวเอง ซึ่งช่วยในการสำรวจพื้นที่ ที่เข้าถึงยากมากได้ ข้อมูลสามารถส่งออกมาแบบเรียลไทม์ให้กับผู้ควบคุมได้ด้วย

ไม่จำเป็นต้องใช้ GPS ขณะทำการบิน

โดรนปกติจะใช้ข้อมูล GPS ในการระบุตำแหน่ง นำทาง และควบคุมการบิน ในขณะที่ Hovermap ใช้ข้อมูลจาก LiDAR และใช้อัลกอรึทึมในการประมวลผลแบบเรียลไทม์ส่งผลให้การประมวลแม่นยำและน่าเชื่อถือ ทำให้โดรนสามารถบินได้ด้วยตนเองแม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มี GPS เช่น การบินและการทำแผนที่เหมืองใต้ดิน ภายในโกดัง หรือการตรวจสอบใต้สะพาน

ใช้ SLAM ในการทำแผนที่ 3 มิติ

Hovermap ใช้อัลกอริทึมในการระบุตำแหน่งพร้อมทั้งสามารถสร้างแผนที่ได้ในขณะเดียวกัน เครื่องสแกนเนอร์แบบพกพา (Mobile mapping) และโดรนไร้คนขับ (Autonomous drone) สามารถทำงานร่วมกันได้แม้ไม่ได้ใช้งาน GPS อัลกอริทึมนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ Emesent ซึ่งสร้างมาจากโซลูชั่น Wildcat SLAM ของ CSIRO

การออกแบบเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย

Hovermap ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานกับโดรนและยังสามารถเปลี่ยนไปใช้เดินสแกนได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

แบ่งการใช้งานเป็น 3 ระดับ

ระดับ 0 : โหมดการทำแผนที่

- SLAM-based mobile mapping
- สามารถถือเครื่อง Hovermap แล้วใช้ในการสแกน หรือใช้ mount เพื่อติดตั้งกับโดรนหรือยานพาหนะใดๆ
- สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมจาก Hovermap ได้แก่ Backpack Mount, Vehicle Mount และ Protective Cage

ระดับ 1 : โหมดผู้ช่วยนักบิน

- ใช้ LiDAR-based เพื่อหลีกเลี่ยงการชนจากรอบทิศทาง
- เก็บข้อมูลตำแหน่งที่ไม่สามารถใช้งาน GPS ได้
- เก็บข้อมูลบริเวณที่มีการควบคุมความเร็ว
- ช่วยให้บินในแนวสายตาได้อย่างปลอดภัย ทั้งภายในอาคาร ใต้ดิน หรือแม้บริเวณใกล้กับโครงสร้าง
- รวมคุณสมบัติในระดับ 0 ทั้งหมด

ระดับ 2 : ทำจุดกำหนดเส้นทางการบิน (Waypoint) อัตโนมัติ

- เปิดใช้งานการบินอัตโนมัติ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถเปิดใช้งาน GPS ได้
- สตรีม Live map 3 มิติไปยังแท็บเล็ต
- Tap to Fly : จัดการจุดกำหนดเส้นทางการบิน (Waypoint) ด้วย Live map
- รวมคุณสมบัติในระดับ 1 ทั้งหมด

AUTONOMY OPTIONS FOR EVERY SCANNING NEED

Autonomous Waypoint Mode

Pilot Assist Mode

Mapping Mode

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม