3D LASER SCANNING FOR BALLAST WATER TREATMENT SYSTEMS

WHY?

    ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่นปัญหาทางน้ำและ อากาศ เป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องให้ความใส่ใจร่วมกัน โดยปัญหาเหล่านี้ส่วนมากเกิดจาก น้ำเสีย ควัน และ ของเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรมดังที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่น้อยคนจะทราบ คือ การปนเปื้อนจากน้ำเสียที่ออกจากเรือในทะเล
    เรือขนาดใหญ่จะมีระบบเอาน้ำสะอาด หรือน้ำทะเลเข้าไปใน แท๊งค์ และ ใช้ในการสร้างสมดุลให้กับเรือ น้ำเหล่านี้ เรียกว่า ‘Ballast Water’ ซึ่งเรือจะสูบน้ำเหล่านี้ เข้าเรือจาก ตรงที่จอด อาจจะก่อนโหลดสินค้า หรือหลังโหลดสินค้า ซึ่งเมื่อน้ำเหล่านี้จะเดินทางไปพร้อมกับเรือ ก็หมายความว่าน้ำนี้จะถูกเคลื่อนย้ายจากภูมิภาคหนึ่ง ไปอีกภูมิภาคหนึ่ง ซึ่ง ห่างกัน หลายพันกิโลเมตรเลยทีเดียว
    สิ่งนี้เป็นปัญหาในปัจจุบันเพราะน้ำทะเลประกอบด้วย ตะกอน แพลงตอน และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากมาย เมื่อเรือปล่อยน้ำ Ballast ออกที่จุดปล่อย จะมีการโอนย้ายระบบของสิ่งมีชีวิตที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์ ณ จุดปล่อย ทำให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสมดุลของสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล
    ด้วยปัญหานี้เอง องค์กร International Maritime Organization (IMO) จึงได้มีการจัดตั้ง “BWM Convention” หรือกฎการจัดการของ Ballast Water ขึ้นมาซึ่งกำหนดให้เรือที่เดินทางในทะเลทุกลำจะต้องติดตั้งระบบการจัดการ Ballast Water ในเรือ ซึ่งครอบคลุมเรือทั้งหมดมากกว่า 30,000 ลำ ภายในระยะเวลา 1-2 ปีนี้

How?

จากปัญหาดังกล่าว จึงมีการจัดตั้งกลุ่ม ClassNK เพื่อศึกษาการใช้ 3D Laser Scanner ในงานนี้ ซึ่งกลุ่มนี้ประกอบด้วย Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), Mitsui O.S.K. Lines (MOL), Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line), Monohakobi Technology Institute (MTI), Sasebo Heavy Industries Co., Ltd., Sanwa Dock Co., Ltd., The University of Tokyo and S.E.A. Systems, Inc. และในปัจจุบัน การใช้ 3D laser scanner เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการ Ballast water

WHAT ?

3D laser scanning เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ใช้ใน BWTS ในปัจจุบัน เนื่องจากประโยชน์และข้อมูลที่สามารถใช้ในการต่อยอดด้านงานเรืออีกมากมาย เช่น การดูแลและซ่อมแซมเรือ รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Application

สมมติว่า: ถ้าคุณต้องการทำงานในพื้นที่ที่มี Leica GNSS rover อยู่
- แปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล : เก็บข้อมูลสำหรับ 3D documentation เพื่อการซ่อมบำรุง การวางแผนงาน และการขยายระบบ
- งานติดตั้งและซ่อมบำรุง : เก็บข้อมูลโครงสร้างรายละเอียดแนวท่อต่างๆ ภายในห้องอับเฉา สำหรับการติดตั้งระบบภายในเพิ่มเติม หรือการซ่อมบำรุงระบบ Ballast Water Treatment systems เพื่อให้มีความถูกต้องสูงสุด
- สร้างข้อมูลโมเดล 3 มิติ : สำหรับนำไปออกแบบโครงสร้าง หรือสร้างเป็นโมเดล 3 มิติ จากระบบโครงสร้างที่มีอยู่เดิมแทนการออกแบบโดยการ drawing manual
- การวัดที่แม่นยำ: สามารถวัดระยะของแนวท่อ ได้ง่าย และแม่นยำ ในพื้นที่มีระบบท่อหรือเครื่องจักรที่มีความหนาแน่นโดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปในวัดที่หน้างานโดยตรง

Benefit

- ช่วยให้ประหยัด และบุคลากร รวมถึงต้นทุนในการทำงาน
- ช่วยลดความผิดพลาดจากแบบที่มีอยู่เดิม
- ช่วยในการประเมิน และตรวจสอบการติดตั้งของระบบที่ติดตั้งขึ้นใหม่ จากการเปรียบเทียบข้อมูล 3D Model ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือตามที่ได้ออกแบบไว้ และพิจารณาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบภายในเพิ่มเติมในพื้นที่เดิม
- สามารถวางแผนงาน ลดขั้นตอนการทำงาน ในเชิงด้านวิศวกรรมเพื่อง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม