รูปแบบการทำงานสำรวจ

การประยุกต์การใช้เครื่องมือสำรวจสำหรับหลากหลาย application

การตรวจสอบการทรุดตัวของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างด้วยกล้องระดับ

การจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic MAP)

การจัดทำแผนที่เส้นชั้นความสูง (Contour MAP)

การจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่เพื่อใช้ในงานบินถ่ายภาพทางอากาศ (Ground Control Point)

วงรอบสำหรับงานสำรวจ (traverse)

งานสำรวจเพื่อหาปริมาณกักเก็บน้ำ (Volume Calculation)

งานสำรวจเพื่อคำนวณหาปริมาณดินตัด-ดินถม (Cut-Fill Calculation)

งานสำรวจเส้นทางหรือ ถนน เพื่อการออกแบบ (Topography Road)

งานสำรวจ เพื่อการออกแบบในงานก่อสร้าง (Topography for Design of Construction)

งาน สำรวจแนวขวางและแนวตัดถนน (Profile & Cross section)

งานสำรวจตรวจเช็คเนื้อที่ (Area Calculation)

งานสำรวจเพื่อวางหรือกำหนด ตำแหน่งเสาเข็ม (Lay Out)

งานสำรวจเพื่อการติดตั้ง เครื่องจักร (Installation)

งานสำรวจเพื่อการตรวจเช็ค ขนาดของวัตถุ (Dimensions Control)

ระบบการตรวจสอบการเคลื่อนตัวของอาคารสูง Core Wall Survey Control System

บทความน่าอ่าน

การทำ Survey Control ในงานสำรวจและก่อสร้าง

Survey Control ในงานสำรวจและงานก่อสร้าง เราสามารถเรียกอีกอย่างว่า การทำวงรอบ

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม